Aktiviteter, guidningar

2022

2022-08-03 Medverkar i SVT Play Ursprungsålenålen – spelet om åldöden. Uppdrag granskning – Ursprungsålen | SVT Play
2022-08-03 Medverkat i SVT uppdrag granskning i Programmet Den sista ålen vad hände sen . Uppdrag granskning – Den sista ålen – vad hände sen? | SVT Play
2022-06-16 Fauna och Flora No 2 2022. Deltagit med artikel om Hertingforsen.
2022-05-05 Naturvandring i Vessigebro. Vi guidar och upplever naturen i Ätradalen i regi av Studiefrämjandet
2022-04-22 Studiebesök med Havsmiljönätverket till Sotenäs kommun och fiskeåtervinningen av spökgarn.
2022-03-22 Föredrag för Miljöpartiet Falkenberg på ABF-huset. Med inbjudan till allmänheten. Visioner för Ätran och ett Laxens hus i Falkenberg diskuterades.
2022-03-17 Föredrag för Varbergs Flugfiskeklubb Folkets Hus med inbjudna gäster. Teman var fria vandringsvägar och omprövning av vattenkraften.
2022-03-03 Firman har deltagit vid Martin Falklinds föredrag “Fiskarnas Rike” stadsbiblioteket Halmstad. Läs mer här.

2021

2021-11-23 Ekholmen Vessigebro vägsamfällighetsförening. Föredrag om Nära naturen i Vessigebro. Skötsel av ängsmarker med rikt djur och växtliv, bl.a. unika skalbaggar och fjärilsarter.
2021-11-21 Gällareds bygdegård föredrag om “Ålens hemliga liv” för hembygdsföreningarna i Gällared-0kome-Köinge-Fagered-Gunnarp.
Läs mer här. (sid 15)
2021-11-02 SPF Vessigebro Studieförbundet Vuxenskolan. Deltagit vid utbildning för Webbredaktörer hemsidor.
2021-10-24 Deltagit i Filmen “Fiskarnas rike” Del 2.
2021-10-20 Deltagit i SVT Uppdrag granskning i “Den sista ålen”.
Produktionerna finns tillgängliga på SVT Play.

Oktober

Juli 2021. Nu startar vi äntligen upp en försiktig guideverksamhet igen! Först ut är två Naturguidningar i Årstad Onsdagarna den 21 och 28 juli kl. 16:00.  För anmälan mm. Läs mer här.

2019-2020-2021 Deltagit vid inspelningar för SVT produktionerna “Fiskarnas rike” och Uppdrag Granskning “Den sista ålen”.

2020

På grund av Coronaviruset COVID-19 ställer vi med hänsyn till våra kunder in alla våra guidningar och föreläsningar tills vidare. De som har möjlighet kan med fördel ge sig ut i naturen på egen hand. Vi hoppas kunna ta upp verksamheten till sommaren/hösten men återkommer på hemsidan om detta. Ta väl hand om varandra!
Firma Inger o Ingemar Alenäs.

Maj

2020-05-20 Ingemar Alenäs får Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbunds högsta utmärkelse: Hederstecknet i guld samt ständigt hedersmedlemskap i förbundet. Läs mer här och här.

Mars

Artikel i Hallands Natur 2020 om Hertingprojektet. Läs mer här.
sid 37- sid. 39.

2020-03-05 Firman föreläser på årsstämman för Södra Älvsborgs Fiskevattenägarförbund i Rådde. Hertingprojektet, Nationella planen och Ålförvaltningen är bl.a. på agendan.
2020-03-03 Besöker fascinerande föreläsning av Thomas Andersson som berättar om Kirgizistan, ett vackert bergsland mellan Uzbekistan i väster och Kina i öster.

Februari
2020-02-17 Intervju med tidningen Kvällsstunden om Hallandslaxen och Hertingprojektet. Kvällsstundens tema Sverigeresan handlar i detta nummer om Halland.
2020-02-01 Intervju med Tidningen Aktuell Hållbarhet Nr 1 om Biologisk mångfald-fortsatt förlust av ål. Reportage av Pernilla Strid.

Januari
2020-01-15 Intervju med Radio P4 Halland om den milda vintern och vad den betyder för naturen. Lyssna här. (1:19:30 in i inslaget)

2019

December
2019-12-05 Besöker föreläsning om “Rovfåglarnas återkomst”. Thomas Andersson och Göran Johansson visar även filmen “50 år med fiskgjusar”. Läs mer här.

November
2019-11-28 Gäst på Sportfiskarnas 100-årsjubileum på Hotell Anglais Stockholm. Läs mer här.
2019-11-23 “Tillsammans för Laxen”. Firman deltar i Länsstyrelsens arrangemang i Halmstad för Laxens år. Läs mer här.
2019-11-21 Föreläser på Sveriges Fiskevattenägares konferens i Norrköping med >160 deltagande fiskevattenägare. Läs mer här.
2019-11-18 Guidat KIMO Kommunernas Internationella Miljöorganisation vid Hertingforsen. Läs mer här.
2019-11-16 Thomas Andersson föreläsning “Vinnare och förlorare i svensk natur” Varbergs Museum. Läs mer här.
2019-11-13 Föreläser för Skogsstyrelsen tillsammans med Natur och Människa Henrikson AB om Högvadsån och Ätran.
2019-11-11 Firman har deltagit i EU-projektet Water Co Governance och deltar i avslutningen på Havs- och Vattenmyndigheten i Göteborg.

Oktober
2019-10-28 Dokumenterar stor åldöd vid Ätrafors kraftverk
2019-10-27 Resa till Vättern. Röding i Huskvarna och öring i Röttle å. Rödingens och öringens dag.

September
2019-09-20 Laxens dag fm. informerat fem skollasser om Hertingforsen och eDNA tillsammans med forskare från AquaBioata. Läs mer här.
2019-09-20 Laxens dag kväll. Informerat allmänheten om Hertingforsen.
2019-09-15 Guidat Laholmsbuktens havsnätverk vid Hertingforsen.
2019-09-14 Laholmsgården föreläsningar om Laxens år 2019. Läs mer här.

Augusti
2019-08-18 Laxens år Sumpafallen. Firman guidat 32 personer. Regi Länsstyrelsen i Halland. Läs mer här.

Juli
2019-07-19 Deltagit i program SR P4 Fjärilarna minskar.
Lyssna och läs mer här.
2019-07-18 Följt med Landskronabåtarna för att ta del av torskens läge i Öresund. Här lever torsken fri från trålarnas garn.
2019-07-17 Fjärilsexkursion till Skåne för att se tryfjäril. Läs mer här.
2019-07-16 Intervju i Hallands Nyheter om den invandrande puckellaxen i Ätran. Läs mer här.
2019-07-15 Torrläggning av Ätran i Gunnarp, dialog med fiskevårdsområde och länsstyrelse. Läs mer här.
2019-07-07 Årets första puckellax i Ätran. Läs mer här.
2019-07-04-07. Ätraforsdammen torrlagd. Kraftverket spiller vatten i gamla åfåran och fisken dör. Dokumenterat dessa tragiska händelser. Läs mer här.

Juni

2019-06-25 behandlat remiss om ålens framtida öde. Läs mer här.
2019-06-13 Guidat grupp från Sportfiskarna Region Syd vid Hertingforsen. Deltagare från kommuner m.fl. involverade i Rönne å återställningsprojekt.
2019-06-06 Deltagit i Ölands Naturskyddsförenings historiska guidning vid Gråborg. Deltagit i orkideévandring ledd av professor från Lunds universitet.
2019-06-03 till 10. Resa till Öland. Bilder till föredrag, deltagit i exkursioner mm.
2019-06 Tidningen Älvräddaren. Bidragit med artikel: VINSTER MED FRIA VATTENDRAG – Hertingprojektet Läs artikeln här.

Maj

2019-05-29 Guidat grupp från Ringhals AB.
2019-05-27 Deltagit i guidad tur med Askome hembygdsförening.
2019-05-27 Guidat Rotary från Kattegatt och deras RFE utbyte med en avdelning från Sydafrika vid Hertingforsen.
2019-05-24 Guidat Föreningen Norden på deras 100 års jubileum vid Hertingforsen. 30-talet medlemmar från Sverige, Norge, Danmark och Färöarna deltog.
2019-05-23 Bevistat bildföreläsning om Nordens natur arrangerat av föreningen Norden och Studieförbundet Vuxenskolan.
2019-05-16 Hållit föreläsning om Hertingforsen för Sällskapet äldre veterinärer med medlemmar över hela Sverige.
2019-05-15 Guidat lärare och elever från Katrinebergs
 Folkhögskola vid Hertingforsen.
2019-05-12 Guidat Stiftelsen för Östersjölaxen vid Hertingforsen. Läs mer här.
2019-05-10 Föredrag för Ängelholms kommun m.fl. om Hertingprojektet för att inspirera Rönne å projektet.
2019-05-04 Besökt Södertälje fått professionell  guidning på Ångfartyget Ejdern samt på Birka.

April
2019-04-28 Karlstads Universitet besöker Hertingforsen med sina studenter. Läs mer här.
2019-04-22 Dokumenterat smoltmärkning vid Nydala kvarn, Läs mer här.
2019-04-14 Illustrerat Varbergs Naturskyddsförenings program. Läs programmet Varberg Program 2019
2019-04-13 Deltagit vid Smoltens Dag vid Nydala. Läs mer här.
2019-04-10 Hjälp våra vilda bin. Länsstyrelsen i Kalmar Illustrerat broschyr. Se broschyren här.
2019-04-09 Seminarium Skäralid om Rönne å. Firma I. Alenäs håller föredrag om erfarenheter från Ätran. Läs mer här. Denna aktivitet ingår i IYS (International Year of the Salmon). Läs mer här och här
2019-04-01 Besökt Laxfiskepremiären i Ätran Falkenberg. Läs mer här och här.
Mars
2019-03-26-27 Besökt trandansen Hornborgasjön
2019-03-25 Illustrerat omslaget till Anna Hagelins doktorsavhandling om Atlantlax, läs mer här
2019-03-22 Möte i Falkenberg redaktionskommittén för bokutgivning
2019-03-21 Föredrag Henrik Ekman
2019-03-20 Studieresa Radio Halland
2019-03-19 Möte i Borås redaktionskommittén för bokutgivning
2019-03-17 Ordförande för Årsmöte FNF. Intressant föredrag om fladdermöss
2019-03-12 Hylte. Deltagit föreläsning Anette Seldén om Island.
2019-03-06 Okome. Deltagit föreläsning Mats Dahlbom, Erling Karlsson om Våra fåglar.
2019-03-05 Möte på Länsstyrelsen i Halmstad om sommarens naturguidningar. Broschyr kommer.

Februari
2019-02-04 Möte på Turistbyrån om Laxens år 2019.
2019-02-07 Frukostmöte Köinge Destination Halland
2019-02-24 Ordf. vid SPF:s årsmöte Ekholmen

Januari
2019-01-20 Illustrerat ArtDatabankens Rapport Nr 21 med bild
2019-01-15 Möte i Borås redaktionskommittén för bokutgivning

2018
November
2018-11-21 Deltagit föreläsning Fagereds bygdegård, WCG möte om naturguidning och biologisk mångfald. Läs mer här.
2018-11-19 Föreläsning om biologisk mångfald av Rebecka Le Moine. Läs mer här.
2018-11-08 Besökt Falkenbergs föreläsningsförening.

Oktober

2018-10-28 Besökt Rödingens och öringens dag i Huskvarna. Läs mer här.
2018-10-21 Kurs Naturguidning deltagit, Läs mer här.
2018-10-18 Föreläst om Ätran mm för Borås SFK  ett 50-tal medlemmar deltog.
2018-10-11 Deltagit föreläsning Skånes och Hallands historia. Fbg Föreläsningsförening.
2018-10-10 Deltagit föreläsning Ätran ett gränsland Ätrasalen.
2018-10-09 Deltagit vid DNA provtagning i fält av laxparasiten i Ätran, Fageredsån och Högvadsån. Norska Veterinärinstituet, SLU och Sveriges Sportfiskeförbund samverkar vid provtagningen. Läs mer här.

September
2018-09-27 Falkenbergs föreläsningsförening. Hållit föreläsning om Falkenbergs natur, Ätran och biologisk mångfald. 187 åhörare. Läs mer här.
2018-09-19 Resa SPF Guidat med information om Assman -Ätran.
2018-09-12 Region Halland Scandic Hallandia. Firman deltagit vid kompetenskurs med Linus Jonkman VD för Prisjakt.
2018-09-10 Guidning av representanter för Uddevalla kommun vid Hertingforsen och Kungastigen.
2018-09-08 Rapporterat om strandsatta musslor i Ätraforsdammen. Initierat räddningsaktion. Läs mer här.
2018-09-04 Deltagit vid märkning av Tonfisk i farvattnen utanför Skagen tillsammans med H.M. Kung Carl XVI Gustaf och svenska och danska projektledare. 11 tonfiskar märktes.

Augusti

2018-08-20 Sista arbetsdagen som samordnare för Ätrans vattenråd ek. för.

Juli

2018-07-12 Linnesjöns fiskevårdsområde. Guidning vid Hertingforsen, Falkenberg.

Juni

2018-06-28 Deltagit Guidad vandring med Falkenbergs Museum Ätran till nytta och nöje
2018-06-04-11 Naturresa till Öland. 

Maj
2018-05-29 Deltagit i Värdskapsutbildning, Region Halland.
2018-05-25 Deltagit i årsstämma för Ätrans Vattenråd i Ulricehamn Sven Larsson får miljöpriset för boken om Ätran.
2018-05-24 Guidar vid Hertingforsen för länsstyrelsernas miljönätverk. Läs mer här
2018-05-22 Deltar i möte på vattenmyndigheten i Göteborg om miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten. Läs mer här
2018-05-10 Första metaredan. Mårdaklevs byalag anordnar metartävling i Ätran. Besöker tävlingen. Läs mer här.
2018-05-08 Guidar vid Hertingforsen för Lion Ferry.
2018-05-05 Vi går för vatten. Rotaryarrangemang. 7-800 deltagare. Informerat vid laxfiskestugan om Hertingprojektet och Ätranlaxen.

April
2018-04-26 Lektioner för elever på Vessigeskolan om naturen och ekosystemen i Ätran.
2018-04-24 Guidat Emåförbundet vid Hertingforsen.
2018-04-21 World Fish Migration Day. Varit vid Nydala och kollat smoltmärkning. Läs mer här
2018-04-18 Deltagit naturvårdsbränning Montessoriängen Vessige, LONA-projekt.
2018-04-06,10,15,17 Deltar salamanderräkning Vessigebro LONA-projekt.
2018-04-12 Deltagit för Ätrans vattenråd i Vattendagen Falkenberg. Hållit workshop för två klasser på gymnasieskolan.
Läs mer här.
2018-04-03 Guidat firma från Göteborg vid Hertingforsen.

Mars
2018-03-25 Deltagit i Nordiskt gästabud föreningen Norden.
2018-03-23 Möte med Ätrans vattenråd om deltagande vid Vattendagen den 12 april
2018-03-19 Hållit föredrag om Ätran och vattenrådet för Kommunfullmäktige i Svenljunga kommun
2018-03-18 Hållít föredrag för Askome hembygdsförening på kyrkans församlingshem med naturbilder.
2018-03-16 Deltagit vid Rådslag för Kattegatts kustvattenråd i Halmstad. Läs mer här
2018-03-14 Hållit föredrag med naturbilder för Vessigebro-Alfshögs Hembygdsförening, Ätrasalen kl. 19. Läs mer här.
2018-03-09 Hållit föredrag om Ätranlaxen och ålen på Ekholmen, Vessigebro.
2018-03-08 Lyssnat på föredrag om Polens natur mm.
Falkenbergs Stadsteater.
2018-03-05 Hållit föredrag om Ätran och samverkan för Kommunfullmäktige, Tranemo kommun ca. 60 pers.
2018-03-01 Deltagit i EU-möte för WCG, Varberg Läs mer här

Februari
2018-02-25 Lyssnat på föredrag om Nordkorea, Vessige Bygdegård.
2018-02-21 Lyssnat föredrag om Island, Okome Bygdegård.
2018-02-18 Lyssnat på föredrag om Colombia, Fegens vandrarhem
2018-02-05 Deltagit i EU-möte för Högvadsåprojektet.
Älvsereds Bygdegård. Läs mer här och här.

Januari
2018-01-31 Slutfört kurs i Värdskapsutbildning Region Halland
Europeiska regionala utvecklingsfonden. Läs mer här.
2018-01-26-29 Deltagit i årets vinterfågelräkning. Läs mer här. 2018-01-22 Firman deltagit vid möte om GDPR Strandbaden Falkenberg.

2017

December
2017-12-14 Guidning av Skogsstyrelsen, 25 personer vid Hertingforsen i Falkenberg.
2017-12-08 Deltar Styrelsemöte ÄVR i Svenljunga

November
2017-11-30 Föredrag och guidning vid Hertingforsen av besök från EU-projektet Två länder en älv. Länsstyrelsen i Värmland, kammarkollegiet, Hagfors kommun, Hedmark fylke o kommune o Trysil kommune i Norge.
2017-11-29 Vattendragsseminarium Tylebäck Nissans och Ätrans vattenråd arrangerar, ca 60 deltagare. Läs mer se föredragen här.
2017-11-24 Vattenrådsmöte om delaktighet, deltagit.
2017-11-21 Besöksnäringsdag Kusthotellet Varberg, Firman deltar.
2017-11-20 Ålplan Ätran årsmöte i Borås, deltar. Läs mer här
2017-11-14 På föredrag Olympia Falkenberg om fåglar, Mats Dahlbom och Erling Karlsson.
2017-11-15 Håller föredrag på Halmstad Teater Limnologdagarna ca 250 deltagare. Läs mer här.
2017-11-13 Länsstyrelsen Västra Götaland Göteborg. Deltar i möte om EU-LIFE projekt för Atlantlaxen. 
2017-11-10 Höstmöte Ätrans vattenråd med exkursion i Mjöbäck, firman deltar läs mer här.
2017-11-08 Håller föredrag i Ätrasalen Vessigebro Ätran värd att vårda. Läs mer Vessige-Alfshögs hembygdsförening här
2017-11-08 Hylte närvarar vid debatt mellan vice statsminister Isabella Lövin  och fysiker Bodil Jönsson.

Oktober

2017-10-24 Möte med samordnaren för Nissans Vattenråd.
2017-10-20 Riksteatern, på scen med Martin Emtenäs och Stefan Sundström. Intervjuad om arbetet med Ätran laxen mm. Läs mer här https://ingemar.alenas.se/?page_id=4719
2017-10-18 Guidat WaterCoG delegater (England, Holland, Tyskland, Danmark, Sverige) vid Nydala laxlyft. Läs mer här.
2017-10-08 Guidning vid Hertingforsen av ett  blandat gäng chefer, tekniker, lärare mm. från Göteborg, Västsverige och Gotland.

September

2017-09-24-30 Resa till Rhen och Moseldalen. Se foton här.
2017-09-22 Guidning av journalisten Simon Parker. Läs mer här.
2017-09-22 Möte med Nissans vattenråd för att arrangera ett samverkansseminarium med Ätrans Vattenråd
2017-09-20 Möte ÄVR om Informationsstrategi.
2017-09-19 Besökt fiskeauktionen i Göteborgs fiskhamn.
2017-09-11 Möte Sperlingsholm Samverkanseminarium mellan Nissans vattenråd och Ätrans vattenråd
2017-09-11 Möte Högvadåprojektet WaterCoG. Medverkan med kort föredrag om Ätranlaxen.

Augusti

2017-08-29 Guidat Länsstyrelsen i Jönköping runt Hertingforsen.
2017-08-27 Informerat vid LONA-dagen i Vessigebro Läs mer här
2017-08-25 Deltar vid exkursion om Vartoftaprojektet som ingår i EU-projektet WaterCo Governance. Läs mer här
2017-08-24 Deltar vid styrelsemöte för Ätrans Vattenråd.
2017-08-15 Guidning vid Hertingforsen av en grupp cykelburna falkenbergare med intresse och traditioner för Ätran och laxen.
2017-08-11 Deltagit vid möte om LONA-dagen som går av stapeln den 27 augusti i Vessigebro.

Juli

2017-07-17 Guidning för SNF-värvare vid Hertingforsen.
2017-07-03 Guidat vid Hertingforsen. Deltagande av kända falkenbergsprofiler med bl.a. Robert och Maria Wells.

Juni

2017-06-13-16 Ölandsresa. Bilder under Fotogalleriet. Se här.
2017-06-10 Deltagit i NASCO tur till Nydala där bl.a. Sportfiskarna visat provtagning av Gyrodactylus Salaris.
2017-06-10 Guidat NASCO vid Herting tillsammans med Falkenbergs kommun och Elghagens fiskevård. Läs mer här.
2017-06-09 Deltagit i NASCO tur till Himleån
2017-06-07 Deltagit NASCO möte Varberg. Läs mer här.
2017-06-06 Hållit Nationaldagstal på Gurkbänken i Vessigebro. Läs talet här Tal Nationaldagen Vessigebro 6 juni 2017

Maj
2017-05-31 Guidat Södra Skog (32 pers) vid Hertingforsen och Kungastigen. Ensam laxfiskare har på en fin lax vid laxbron.
2017-05-31 Möte Falkenbergs kommun om NASCO-besök till Herting och Nydala.
2017-05-21 Deltagit i guidad tur till Vessige kraftverk.
2017-05-17 Cirkelledare för fågelkurs nr 3 vandring vid Hjuleberg. Läs mer här.
2017-05-11 Föreningsstämma Ätrans Vattenråd, Tranemo. Läs mer här
2017-05-10 Cirkelledare för fågelkurs nr 3 vandring Gunnarstorp. Läs mer här
2017-05-03 Cirkelledare för fågelkurs nr 2 vandring längs Ätran
2017-05-08 Möte Sörby Retreat Center

April
2017-04-26 Cirkelledare för fågelkurs för Studieförbundet Vuxenskolan på Katrineberg. Läs mer här
2017-04-26 Deltagit i guidning vid Falkenbergs gamla laxrökeri
2017-04 Artikel publicerad i FishEco, Läs mer här
2017-04-21 Hållit föredrag och guidat Lagans Vattenråd vid Hertingforsen och Nydala kvarn. Heldag. Läs mer här.
2017-04-20 Hållit föredrag och guidat  Hallands ekokommuner vid Herting, Kungastigen. Läs mer här.

Mars
2017-03-03 Årsmöte HSK
2017-03-02 Möte FNF Klubbstugan Vbo
2017-03-01 Besökt Universeum Göteborg
2017-03-01 Träfff LONA projekt Vessigebro

Februari
2017-02-28 Telefonmöte EU-projeket WaterCoG
2017-02-27 Publicering av Hertingprojektet i Ecological Engeneering (102) 2017 331-343
2017-02-27 Möte styrelsen Ätrans Nedre FVO
2017-02-25 Besökt Go fishing fiskemässa i Halmstad.
2017-02-20 Möte Sörby Naturhälsogård
2017-02-12 Vessige-Alfshögs hembygdsförening mötesordförande vid årsmöte.
2017-02-02 Möte Överlida EU-projekt WaterCoG. Föredrag för 64 deltagare, läs mer här där du även hittar länk till mitt föredrag.

2016
December
2016-12-20 Havs- och Vattenmyndigheten Göteborg, möte om EU-projektet WaterCoG Läs mer här
2016-12-12 Deltagit styrelsemöte Ätrans nedre FVO 

November
2016-11-24 Svenljunga. Deltagit Styrelsemöte i Ätrans vattenråd.
2016-11-18 Klippan. Föredrag för kommunerna i Rönnådalen om Hertingprojektet. Beslut i Fullmäktige 2018-12-18 läs mer här

 

Oktober
2016-10-30 Bildvisning för Islandsresenärerna,  Bovieran.
2016-10-17 Information i Kommunfullmäktige Svenljunga om Ätrans vattenråd.
2016-10-07 Höstmöte med Ätrans vattenråd, Sörby Naturhälsogård och Katrinebergs Folkhögskola
2016-10-06 Hållit Föredrag om Hertingprojektet-miljöarbete för studenter på Högskolan Halmstad

September
2016-09-30 Deltagit vid Laxdagen avslutningen av årets laxfiske i Ätran.
2016-09-29 Inspirationsföredrag om Hertingforsen vid Landsbygdsnätverkets Leaderträff, Kusthotellet Varberg. ca 170 deltagare. Läs föredraget på hemsidan Leaderträff 2016.
2016-09-28 Föredrag för Länsstyrelsen Jönköping om Ätrans Vattenråd, Bråtadal.
2016-09-26 Deltagit i exkursion “Ätran-allas vårt vatten” arrangerat av Falkenbergs kommuns LRF grupp.
2016-09-17 Föredrag om Hertingprojektet på hotell Vesterhavet och guidning “Kungastigen” för Hallands skogskarlar (37 pers.)
2016-09-05 Deltagit vid årets elfisken i Hertingforsen.
Läs mer här.

Augusti
2016-08-16 Deltagit styrelsemöte Ätrans nedre fiskevårdsområde.
2016-08-16 Föreningen Norden Laholm guidade “Kungastigen” runt Hertingforsen.
2016-08-03 till 05 Resa till Värmland naturreservat Nötön, Kilsviken m.fl.

Juli
2016-07-15 till 25 Resa Island runt. Se  bilder på fotogalleriet. Klicka på bild för att förstora.
2016-07-09 Deltagit i guidad fjärilskurs i Vessigebro, “Montessoriängen” FNF
2016-07-07 Guidat Falkenbergs Naturskyddsförening med gäster, “Kungastigen” runt Hertingforsen.

Juni
2016-06-16 Deltagit guidning av Vebro Industri, kraftverksbygge i Vessige  vid Lillån.
2016-06-11 Deltagit Fjärilskurs Yttra Berg Gällared FNF.
2016-06-08-09 Resa Öland se under Fotogalleriet här.
2016-06-01 Deltagit guidning om Fors kvarn vid Ätran, Vessigebro Hembygdsförening.

Maj
2016-05-29 Fjärilskurs Trustorp, Falkenbergs Naturskyddsförening.
2016-05-28 Guidat Sveriges Fiskevattenägareförbund ca 40 personer vid Nydala och vid Hertingforsen Falkenberg. Läs mer på deras hemsida här.
2016-05-27 Guidat Karlstads Universitet, 18 studenter och två lärare, vid Hertingforsen.
2016-05-26 Guidat en delegation från Falkenberg med gäster från University of Montana, USA vid Hertingforsen.
2016-05-26 Deltagit i Fotokurs med Naturfotograf Thomas Andersson som ledare vid Sumpafallen Högvadsån.
2016-05-21 Guidat och hållit föredrag vid World Fish Migration Day Herting och Arena Vesterhavet. Läs mer här Program här
2016-05-17 Skrivit Artikel på HN:s debattsida om Hertingprojektet Läs mer här
2016-05-16 Firma Ingemar Alenäs deltar i Vetandets värld Sveriges Radio P1 Läs mer här
2016-05-13 Guidat Falkenbergs Kultur- och Hembygdsförening Kungastigen Herting.
2016-05-11 Deltagit vid Årsmöte för Ätrans Vattenråd i Falköping. Studiebesök Träbena Kvarn.
2016-05-09 Hållit föredrag vid årsmöte för Lygnerns Vattenråd.
2016-05-07 Informerat vid  “Vi går för vatten” arrangerat av Rotary. Ca 800 vandrare deltog.
2016-05-05 Närvarit vid smoltmärkning i Högvadsån.
April
2016-04-30 Hållit vårtal på Gunnarstorps Hembygdsgård.
2016-04-14 Hållit fjärilskurs för Falkenbergs naturskyddsförening.
2016-04-12 Deltagit möte Ätrans nedre FVO.
2016-04-09 Deltagit i smoltmärkning vid Högvadsån.
2016-04-07 Lyssnat på föredrag Skrea ost.
2016-04-06 Deltagit vid laxlyft i Högvadsån.
2016-04-02 Deltagit i naturvårdsbränning ängen Vessigebro.
2016-04-01 Besökt trandansen vid Hornborgasjön.
Mars
2016-03-30 ÄVR Styrelsemöte Svenljunga.
2016-03-30 Hållit föredrag på Svenljunga kommun.
2016-03-23 Hållit föredrag om Hertingprojektet för Högvadsåns fvo i Ullareds bygdegård.
2016-03-18 Deltagit i vattenrådens dag Göteborg
2016-03-16 Hållit föredrag om Ätran och Herting för Marks Naturskyddsförening Baskagården Skene.
2016-03-15 Deltagit i naturvårdsbränning på ängen vid montessoriskolan i Vessigebro.
2016-03-12 Hållit föredrag om Hertingprojektet för hallands distrikt av Föreningen Norden.
2016-03-09 Deltar i dokumentation på Havs- och Vattenmyndighetens hemsida Läs mer här
2016-03-09 Deltagit årsmöte FNF. Lyssnat till föredrag om Insekter och naturvärden firma BioDivers.
2016-03-05 Deltagit på mässa Go Fishing biblioteket Halmstad. Sett filmen Damnation. Lyssnat till föredrag av Älvräddarna Christer Borg.

Februari
2016-02-21 Deltagit vid Årsmöte Föreningen Norden. Lyssnat till föredrag om scouter i Japan.
2016-02-14 Deltagit vid Årsmöte hembygdsföreningen Brovallen. Lyssnat till föredrag om våra vinterfåglar och flyttfåglar.
2016-02-12 Hållit föreläsning på Hemvärnsgården Skrea om Ätran, vandringsfisken och Hertingprojektet.
2016-02-09 Deltagit i nätverksträff för vattenråden i Halland, Halmstad Teater.
2016-02-02 Seminarium om erfarenheter av Hertingprojektet på Strandbaden Falkenberg. Läs mer här.

Januari
2016-01-28 Möte ÄVR Styrelsemöte Svenljunga
2016-01-20 Möte ÄVR om recipientkontroll

2015
November
2015-12-08 Hållit lektion på  Vessigeskolan för “Ålforskarna” och “Miljöforskarna”
2015-11-26 Ätrans vattenråd studiebesök på Elmo i Svenljunga Läs mer här
2015-11-19 Nätverksträff för vattenråden i de Halländska åarna. Läs mer här.
2015-11-17 Hållit föreläsning på Bygdegården i Örsås om Ätran och Hertingprojektet för Svenljungabygdens NF
2015-11-13 Boksläpp på Falkenbergs Kultur- och Hembygdsförenings 70-års jubileum. Deltar som författare till artikel om Hertingprojektet. Läs mer här. Artikel HN
2015-11-06 Intervjuad av P4 Halland om regeringsuppdraget med den nya förvaltningsplanen för lax och havsöring
Lyssna (inslaget är högst upp på SR hemsida)
2015-11-04 Vattenråden i kommunen möter Vattendirektivsgruppen i Falkenbergs kommun, deltagit.

Oktober
2015-10-29  Möte med Destinationsbolaget Falkenberg
2015-10-28 Föreläsning om Kattegatt och dess skyddsvärda miljö ABF Falkenberg deltagit.
2015-10-27 Översvämningskartering för Ätran och Suseån, Strandbaden Falkenberg, deltagit
2015-10-22 Ätrans Vattenråd Svenljunga deltagit
2015-10-15 Deltagit i rådslag för Kattegatts kustvattenråd
2015-10-02 EM Guidat “honoured guests from Taiwan District 3480” Rotary Friendship Exchange. Hertingforsen.
2015-10-02 FM guidat grupp från Laholms laxfiske vid Herting.
2015-10-01 Berättat om våtmarker för 20 glada vandrare vid Bohl, Vessigebro.

IMG_3251 - kopia
Foto: Anders Eklund

September
2015-09-27 Laxlyft vid Nydala. Guidning för 30 personer arrangör Falkenbergs Naturskyddsförening.
2015-09-25 Karlstads Universitet värd för Holländskt besök Läs mer av World Fish Migration Foundation i Ätran och Hertingforsen. Läs mer
2015-09-24 Vetenskapsradion P1 Lena Näslund intervjuar vid Hertingforsen.
2015-09-20 Hallands vattenkraftförening, guidat vid Hertingforsen på vattenkraftens dag. Läs mer
2015-09-19 Guidat 45 personer från Skatelövs hembygdsförening vid Herting
2015-09-12 Guidat internationell grupp från Lions Falkenberg. (Tyskland-Norge-Danmark och Sverige)
2015-09-08 Besökt historiskt elfiske i Hertingforsen. Fisket visar att nu leker laxen i forsen! Läs mer
2015-09-04 Besök från Sportfiskarna Stockholm. Visning vid Hertingforsen.
Augusti
2015-08-15 Resa till Österrike, se fotogalleriet
Juli
2015-07-31 Resa till Ritamäki naturreservat, Finnskogarna.
2015-07-16-18 Besök med Lst sandreservat. Läs mera
2015-07-03 till 06 Resa till Färöarna se fotogalleriet.
Juni
2015-06-23 Möte Ätrans Vattenråd EF i Svenljunga.
2015-06-22 Guidning av ordföranden för Birkenäs kommune Tovdalselva Norge, landsbygdsutvecklare m.fl.
2015-06-13 TV inspelning med Tareq Taylor vid Hertingforsen
Läs mer i HN 
2015-06-10 Föredrag för Föreningen Vatten, Sweco, Göteborg. 2015-06-09 Guidning av delegation från Hav- och Vattenmyndigheten i samarbete med Elghagen fiskevård.
Maj
2015-05-25 Guidat elever och lärare från Söderskolan, Heberg vid Hertingforsen. Därefter fiskade eleverna från Laxbron.
2015-05-24 Guidat Ängelholms NF och Bjäre Åsbo STF vid Hertingforsen. Även deltagare från Rönne å.
2015-05-17 Deltagit i guidad tur, Trollsländeföreningen, Öland Läs mer på föreningens hemsida
2015-05-10 Deltagit i guidad vandring om flodpärlmussla i Lillån, Ätrans vattensystem.
IMG_7693 2015-05-06 Guidat Miljö- och hälsoskyddskontoret Falkenberg vid Hertingprojektet i Falkenberg.
2015-05-05 Guidat vid föreningsstämma för Ätrans vattenråd i Falkenberg vid Hertingforsen
2015-05-04 Hållit Föreläsning Högskolan Halmstad om Herting
2015-05-02 Deltagit vid “Vi går för vatten” i Falkenberg. Informerat om Hertingprojektet Rotaryarrangemang med drygt 1000 deltagare.
April
2015-04-22 Deltagit kurs strandbränning Falkenberg
2015-04-16 Deltagit vid Ålakademins årsstämma i Åhus.
2015-04-10 Guidat engelska studenter från Munkagårdsskolan. Läs mer på Region Hallands hemsida