Vinnare och förlorare

2019-11-16 Varbergs Museum gästades av den eminente föreläsaren och Naturfotografen Thomas Andersson. Vi var vinnare som fick förmånen att njuta av Thomas underbara och unika naturbilder. Förlorare är alla arter vars livsmiljöer försvinner från moder jord.

Titeln på Thomas föredrag var “Vinnare och förlorare i svensk natur”. Alla talar i dag om klimatförändringar som miljöhotet nr 1. Thomas Anderssons lista ser ut som följer:

  1. Förlusten av livsmiljöer
  2. Överexploatering ex jakt, fiske, skogsbruk
  3. Invasiva arter
  4. Kemikalier
  5. Klimatförändringar.

Förlusten av livsmiljöer hotar i dag en miljon arter. Om vi inte vänder denna utveckling så är risken uppenbar att människan också blir en förlorare. Thomas förklarar detta som ingen annan på ett pedagogiskt sätt i ord och bild. Den sorgsna lunnefågeln, som har några av Atlantens sista loddor i näbben, är fångad med underbar skärpa. Fågeln svälter på klippan då dess föda är överexploaterad av den norska laxindustrin.

Thomas är fiskgjusens beskyddare nr 1. I över 50 år har han och hans vänner undersökt dessa magnifika fåglar som de senaste åren drabbats av en dramatisk nedgång i numerär. En starkt bidragande orsak är den ökande turismen som stör fåglarnas häckning.

Men det fins ljuspunkter. Havsörnen har återkommit till Halland. Pilgrimsfalken har räddats undan utrotning av några ideellt arbetande ornitologer. Om några få ideellt arbetande personer kan göra skillnad kan vi kanske tillsammans vända trenden? Så att vi människor blir vinnare istället för förlorare. Men då krävs att vi tillsammans tar tag i de verkliga miljöhoten.

Människan måste beta av listan med hoten mot miljön från toppen och börja med förlusten av livsviktiga miljöer. Vi har inte tid att börja från botten av listan på det sätt som görs i dag. Thomas föredrag förklarar pedagogiskt vad det handlar om. Vi är tacksamma för att han visar oss den förunderliga natur som vi nu skall välja att bevara eller försaka. Väljer vi att försaka den biologiska mångfalden försakar vi samtidigt vår egen framtid för oss och våra barn och barnbarn.