Kalkade våtmarker kan återhämta sig

Ny HaV-rapport: Kalkade våtmarker kan återhämta sig och återfå naturlig växtlighet

I de våtmarker där man slutat kalka så märks en tydlig återhämtning. Vitmossorna som fanns där tidigare, börjar komma tillbaka vilket är en väldigt positiv nyhet, säger Ingemar Abrahamsson på HaV.

Våtmarker från tolv län ingår i långtidsstudien: Halland, Västra Götaland, Kronoberg, Blekinge, Jönköping, Kalmar, Värmland, Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland och Västerbotten.

Rapporten utkom 2016-09-30 och omfattar mer än 25 års studier av våtmarkskalkningens effekter på vegetationen.

Dagens våtmarkskalkning använder dessutom produkter som är mer skonsamma mot vegetationen (grovkornig kalk) än gårdagens finkorniga, dammande produkter (se foto © Ingemar Alenäs).

Läs mer här

Läs hela Rapporten 2016:19 här

foto-anders-svahnberg-myrica-1
Kalktåget på väg (räls) norr om Varberg. Foto: © Anders Svahnberg Myrica ab.

Grovkalk på väg till årets kalkning (2016) i Halland.  Miljövänlig tågtransport avlastar länets vägnät.