Framtidens energibolag

2017-12-21 Falkenbergs Energi får bäst resultat av alla bolag i SKI:s undersökning av kundnöjdhet! Samhällsengagemang och miljötänkare ger nöjdare kunder i energibranschen.

Bolaget spelade en avgörande roll för genomförande av Hertingprojektet. Nu producerar bolaget drygt 2/3 av den energi som man tidigare producerade. Skillnaden är nu att man har fri fiskvandring för alla fiskarter förbi kraftverket. Den tidigare torrlagda åfåran får nu sin del av vattnet och producerar årligen tiotusentals laxyngel och tusentals ålyngel!

 Varje år mäter Svenskt Kvalitetsindex (SKI) kundnöjdheten inom energibranschen bland landets elhandelsföretag. Resultatet från årets undersökning visar att Falkenberg Energi placerar sig topp tre bland Sveriges elhandelsföretag för privatkunder.

Falkenberg Energi är det enda mindre bolaget som både är med på 10 i topp listan för både privat- och företagskunder. Räknar man samman medlet av undersökningen för privat- och företagskunder får Falkenberg Energi bäst resultat av alla.

Läs mer på Falkenbergs Energis hemsida här.

Läs SKIs pressmeddelande 2017-11-27 ski-energi-2017