Var laxen större förr?

2019-05-28 Robert Lundgrens (1861-1903) Laxauktion i Falkenberg 1892 är ett viktigt tidsdokument som i dag hänger utanför fullmäktigesalen i Stadshuset.

Laxauktionen ägde rum på Möllerska gården nr 50 under ett antal år “hvarje morgon och afton å tid, som sysslomannen låter kungöra i stadens tidning” Där såldes den lax, som dragits upp under dygnet.

Som kommunekolog fick jag ofta höra att det är en fin tavla men storleken på laxen har nog konstnären missuppfattat! Och att det på en dag skulle fångats så många storlaxar som tavlan visar är omöjligt. Alla vet ju att Ätranlaxen är småvuxen och det är ytterst sällsynt med laxar över 10 kg! Mannaminnet är kort och därför är tavlan en viktig påminnelse om Ätranlaxens storhetstid.

Efter Hertingprojektets genomförande får nu konstnären upprättelse. Vi får en bättre bild av hur laxfisket kan ha varit på 1800-talet före kraftverksepoken. Nu ökar antalet storlaxar i fiskräknaren. Nu fångar sportfiskarna laxar på 16-17 kilo och vid Nydala vandrar öringar på ca 10 kg. Och andelen stora laxar ökar.

Storöring som hösten 2018 vandrar upp vid Nydala för att leka. Den har sedan 2013 haft fria vandringsvägar mellan Ätran och havet förbi Hertings kraftverk där vi installerat ett nytt fisksäkert galler så att utlekta fiskar kan vandra ut till havet.

De laxar och öringar som leker mer än en gång blir stora fiskar. År 1892 när Robert Lundgren målade sin laxtavla fanns inga kraftverksdammar i Ätran! Laxarna som vandrade fritt blev stora!

Och varför blev de så många? Jo laxen kunde vandra fritt vid Hertingforsen, Rävigeforsen, Bällforsen, Skogsforsen och Skåpanäsforsarna. Laxen hade tillgång till enorma lekområden i Halland och Västergötland. Därför blev laxtillgången så riklig. Inkomsterna från laxauktionen var på den tiden större än Falkenbergs kommuns samlade skatteintäkter.

Ödman skriver (En dag i Falkenberg, 1885) om ett auktionsbesök: ”Jag började tro att det var någon andaktsstund, någon offentlig morgonbön, och jag steg stilla och allvarligt fram för att välja mig en plats, – då en ny öfverraskande syn gaf hela sammanträdet en splitter ny förklaring…”

Nu ger Hertingprojektet oss ny kunskap så att vi bättre förstår laxens och havsöringens livsvillkor. Ta en andaktsstund och promenera vid Hertingforsen som nu har återfått sitt liv efter 70 års tystnad. Nu väntar vi på att kraftbolaget skall ge livet åter till “döda fallen” vid Ätrafors, Yngeredsfors, Boaforsen, Skogsforsen och Skåpanäs forsar!

2023-02-07 Nu bekräftar även färsk forskning från SLU det som vi sett i Hertingprojektet… Läs mer Därför leker vissa laxar flera gånger | Externwebben (slu.se)