Kategoriarkiv: 1. Naturnytt

Ålyngel i Lillån

2017-09-09 Lillån är ett biflöde till Ätran som mynnar ut vid Vessigebro. Här får ålynglen som kommer från Sargassohavet hjälp på sin resa till sjöarna där de skall växa upp under 10-20 år! Det är Kraftverket vid Nedre möllan som ordnat med en ålyngelledare för att samla in ålen och hjälpa den på sin 700-milavandring. 2017 har ca 1500 Ätranålar samlats in, bra jobbat!

Film vebro.se 

Ålyngelledaren i Ätrans huvudfåra vid Ätrafors har enligt uppgift inte ens samlat hälften så många ålar som ålyngelledaren i Lillån. Vandringen i Ätrans huvudfåra torde vara minst 10 gånger större än den i Lillån.

2017-09-07 Ålyngelledare i Ätran nedströms Ätrafors. Vattenflödet är rikligt från läckande dammluckor (vänster i bild). Vattenflödet är sparsamt från installerad ålyngelledare (höger i bild). Rikligt med ålyngel samlas nedströms luckorna där vattnet flödar.
2017-09-07 Ålyngel nedanför dammen vid Ätrafors. Lockas av läckagevatten vid dammluckorna och hittar inte ålyngelledaren som är felplacerad

Puckellax i Högvadsån

2017-08-30 Berit och Sven-Erik Möller har fått flera miljöpris för sitt värdefulla arbete med att dokumentera vandringsfisken i Högvadsån. Tusentals laxar har de räknat genom åren. De har sett många främmande fiskar; odlingslaxar från Norge och Bornholm, östersjölaxar och regnbågslaxar. 

Men de har aldrig sett något som liknar denna stillahavslax eller puckellax (Oncorhynchus gorbuscha), som den också kallas. Detta är första gången som en puckellax registreras i fällan och då skall man veta att det räknats lax vid Nydala sedan 1954!

En delegation från Länsstyrelsen med flera myndigheter som arbetar med atlantlaxen besökte i dag Nydala och fick uppleva detta fynd av puckellax i Ätran från ”första parkett”. Så nu får vi avvakta och se vad undersökningar visar om ursprung, sjukdomar mm. från detta dokumenterade exemplar. Tidigare har ett exemplar fångats av en sportfiskare och ett tiotal exemplar noterats i fiskräknaren, vilket tidigare rapporterats på denna hemsida.

Denna lax var en lekmogen hanne med rinnande mjölke. Vi får hoppas att puckellaxen inte bildar bestånd i Ätran.  Litteraturen anger att puckellaxen leker i de nedre delarna i vattensystemet. Denna lax har vandrat drygt tre mil uppströms i Ätran varav en halvmil i biflödet Högvadsån där vattenflödet är mindre än i huvudfåran. Så denna uppgift från litteraturen får kanske tas med ”en nypa salt”. 

Laxen hade också ett exemplar av sötvattenslus vilket visar att även stillahavslaxen är intressant för denna art. Vad det nu kan betyda för sjukdomsspridning etc. Intressant var också att nederdelen av stjärtfenan var skavd, precis som på den tidigare sportfiskefångade honlaxen från Ätrafors.

Nu får vi avvakta rapporten från de myndigheter som undersöker puckellaxens effekter i Ätran och i Sverige. De fick ju en ”flygande start” i och med att de var på plats vid detta unika fynd.

Text och foto © Firma Ingemar Alenäs

LONA-dagen i Vessigebro

2017-08-27 Länsstyrelsen i Halland, Falkenbergs kommun, Falkenbergs Naturskyddsförening och Vessigebro vägsamfällighetsförening firade LONA dagen med att visa några av de fina områden som återställts i Vessigebro. En kort introduktion hölls av Jan-Åke Jacobson, Ingela Danielsson och Ingemar Alenäs. Läs mer om Naturnära Vessigebro här.

Radio P4 Halland intervjuar i direktsändning ordföranden Jan-Åke Jacobson från Vägsamhällighetsföreningen. Lyssna och läs om Radio Hallands reportage här.

Tipspromenad anordnades och vandringen startade vid Ätrasalen, gick genom den fina ekskogen, förbi Pyttebanan, utefter Ätran och målet var vid Gurkbänken och klubbstugan där det serverades korv med bröd och kaffe med kaka. 

Vinnare av tipspromenaden blev Margareta Rylander, John Öder och Lars Rylander som vann presentkort på ICA. Margareta kom närmast på skiljefrågan som var att gissa hur många ålyngel som Jan-Åke Jacobson lyft över vid kraftverket i år fram till den 24 augusti. Rätt svar var 1454 st.

Efter fika visade Jan-Åke sitt nybyggda kraftverk. Hallands Nyheters reporter och fotograf var på plats och bevakade.

Vattensalamandern vandrar i vätan

2017-08-26 Forsvägen Vessigebro. Nu vandrar vattensalandern över Forsvägen från Flädje våtmark till gammelskogen i dalen nedanför Statoil.

Var rädd om mig!

Denna kväll kunde räknas in 21 mindre vattensalamandrar och 11 större vattensalamandrar. Anledningen till migrationen är att de lämnar våtmarken för att söka vinterdvala under löv och gammal ved i dalen. Tyvärr omkommer en del då de inte har något ”trafikvett”. De flesta vandrar under de mörka timmarna, särskilt vid regnväder.

 

2017-08-25 Större (tv) och mindre (th) vattensalamander
Vessige Vägsamfällighetsförening sätter upp informationsskyltar. Varningsskyltar är uppsatta på Forsvägen 2016-08-27. Tänk på att vara rädda om salamandrarna de är ovanliga och skyddsvärda. Den större vattensalamandern är fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 4, 5. Bestämmelsen gäller hela landet .

2017-08-26 Överkörd större vattensalamander på Forsvägen.

Laxrus vid Herting och Nydala

2017-08-21 Laxvandringen i Ätran pågår nu för högtryck. I dag har hittills (kl 16:34) 128 laxfiskar räknats in och filmats vid kameran i Hertingforsen. En av de noterade fiskarna kl 13:12 var en  hane av puckellax med tydlig puckelrygg. (se video nedan). Snart inträffar lektiden för puckellaxen som leker före Ätrans genuina laxstam. 
PS Laxruset fortsätter. Den 22 aug filmades 146 fiskar och den 23 aug vandrade 101 fiskar förbi kameran till kl 13:24. DS.

www.fiskdata.se

PS Vid Nydala kvarn har det de senaste tre dagarna 20-22 augusti lyfts 173 laxar över fallet. Om man antar att hälften lyfts skulle det de senaste tre dagarna ha vandrat ca 346 laxar förbi Nydala! DS

PS Vid Nydala fångades första puckellaxen i fällan 2017-08-30. Läs mer här. Vid Ätrafors fångades på sportfiske en puckellax 2017-07-29. Läs mer här. Misstänkta puckellaxar har noterats i fiskräknaren vid Herting  vid ett tiotal tillfällen: 23/7, 24/7(3st), 25/7(2st), 27/7, 4/8(2st), 21/8, 1/9. 

Lakseeventyret

Det är namnet på ett TV program från NRK Dokusommer.
Den norska introduktionen till programmet är:
Norsk dokumentar. Myndighetene önsker at oppdrettsnäringen skal femdobles innen 2050. Hvordan er det å forske på det mange håper skal erstatte oljeindustrien som Norges viktigste eksportnäring?

I programmet sägs bl.a. att kloakutsläppen från kasseodlingarna som sker direkt till havet motsvarar 17 miljoner människor. Det är alltså mer än om alla norrmän och svenskar tillsammans skulle släppa sitt toalettavfall helt orenat ut i havet!

Här hemma diskuterar vi att båtägarna inte skall kissa från båten. Vilket man naturligtvis inte skall. Läs mer här.

Dessutom släpper odlingarna ut kemikalier där räkfiskarna förr hade sina fångstområden.

Se hela den intressanta dokumentären här.

 

Puckellaxar i Ätran

2017-07-23 För tio dagar sedan kunde vi rapportera om Patrik Lindströms sensationella fynd av en puckellax i Ätran vid Vessigebro. Detta är första fyndet någonsin av denna ishavslax på svenska västkusten! 

SVT rapporterar 2017-07-28  om puckellax i Ätran.
Se reportage här och här.

Nu har flera misstänkta puckellaxar passerat videokameran i Falkenberg! Passagerna skedde exempelvis:

2017-07-21 klockan 07:08:56
2017-07-23 klockan 06:28:30
2017-07-24 klockan 07:12
2017-07-24 klockan 08:14
2017-07-24 klockan 11:42
2017-07-25 klockan 08:15
2017-07-25 klockan 13:16
2017-07-27 klockan 07:16

Fiskarnas form och färgteckningar indikerar ganska tydligt att det rör sig om ytterligare puckellaxar i Ätran.

De som fiskar lax i Ätran uppmanas att ta upp och rapportera alla puckellaxar till länsstyrelsen. Myndigheterna bör undersöka om dessa laxar utgör ett hot med spridning av smittsamma sjukdomar för den genuina ätranlaxen. Puckellaxen kan också störa Ätrans ekosystem och dokumentation av reproduktion genom elfiske är viktigt bl.a. i Hertingforsen.

Instruktion om rapportering/dokumentation bör snabbt tas fram:
All fångad puckellax skall avlivas!
Fångstplats och fångstatum, bifoga gärna foto!
Fiskare, med uppgift om namn, adress, email och telefon.
Längd, vikt, kön, lekmognad, skador, fjällprov mm.
Adress vart uppgifterna sänds. Instruktion vid hantering vid provtagning, frysning etc.
Håll utkik efter döda laxar i september!
I Norge har ex. NINA angett en adress dit fjällprover skall skickas.

NINA skriver på sin hemsida 2017-07-17 att de senaste tio dagarna har det kommit in över 500 rapporter från 50 älvar om fynd av puckellax. Norskt faktaark om puckellax finns här.

Fiskevårdsteknik AB sköter fiskräknaren vid Herting på uppdrag av Falkenbergs kommun. De samlar videoupptagningarna i bättre kvalite´ än de som ligger ute på nätet. Det blir extra intressant att få ta del av årets sammanställning för att se hur många främmande fiskar som kameran registrerat under 2017.

Bild och video från www.fiskdata.se

Puckellax i Ätran

2017-07-13. För tre dagar sedan hittade Patrik Lindström en puckellax (Oncorhynchus gorbuscha)  i Ätran vid Vessigebro. Fyndet är sensationellt då fisken har sin naturliga förekomst i Norra Ishavet och Norra Stilla Havet. Fisken är nu infrusen och kommer att lämnas vidare till länsstyrelsen i Halland.

– ”Viktigt att det utreds varför puckellaxen plötsligt börjar sprida sig så här långt söderut och var de kommer från. Skulle vara spännande med genetisk analys för att veta om de kommer från utsättningar” skriver Patrik i sitt mail om sitt sensationella fynd.
 
Allt fler främmande laxar dyker upp i våra vattendrag p.g.a. oönskad odlings- och utsättningsverksamhet. Dessa fiskar riskerar att föra in främmande sjukdomar och främmande gener till vår unika Ätranlax. Därför är det som Patrik säger viktigt att myndigheterna undersöker, rapporterar och agerar när det riskerar att påverka våra inhemska unika laxstammar negativt. Fynden av puckellax är ett exempel på en främmande art som ökar sitt utbredningsområde i bl.a. Norge, England, Skottland, Irland och nu Sverige. Läs mer här.
Läs mer om ”russerlaksen” i norska älvar här. och här.
2017 har hittills två puckellaxar fångats vardera i laxälvarna Driva och Orkla i Norge.
 
Läs mer om puckellaxen här och här.
Puckellaxen är en främmande art som inte är önskvärd i Ätrans vattensystem. Det är första fyndet i Ätran och blir fiskart nr 33 som man funnit i Ätrans vattensystem.
 
Som främmande art bör all påträffad puckellax avlivas och kontakter tas med myndigheter (Länsstyrelsen) för analys.
Hona av puckellax kan som nystigen likna atlantlax men ”avslöjar” sig genom stora prickar på stjärtfenan, små fjäll, smal stjärtspole och mörk munhåla. Hanen får efter en tid i älven den stora ”puckelryggen” som gett fisken dess namn.

Laxar angripna av RVS

2017-06-26 Förra året angreps Ätrans laxar av RVS (Red Vent Syndrom). Sjukdomen orsakas av en nematod, Anisakis simplex, och man kan se angreppen som en svullen, blödande analöppning.

2017-07-04 Ätranlax 2,5 kg med misstänkt RVS.

Mer om sjukdomen kan man läsa på skotska och engelska hemsidor, Läs mer här och här. Livsmedelverket informerar om vad man skall tänka på vid konsumtion av fisken då denna sjukdom även kan drabba människan som konsument. Läs mer här. Frys gärna fisken, tillaga väl >60 grader, kontaminera inte knivar, skärbrädor etc. Kallrökt och gravad fisk som är obehandlad kan sprida smitta.

Alla som fiskar uppmanas att sända in rapport om sjuk fisk till SVA:s hemsida Länk här. Jag har i går lämnat rapport till SVA, Falkenbergs Laxfiske, Falkenbergs kommun (MHK) samt klubbar och fiskevårdsområden om en sjuk Ätranlax med misstänkt RVS.

I svaret från SVA 2017-06-27 kan man läsa: ”Tack för din rapport. Det ser som du föreslår ut som red vent syndrome”. Det gäller bilden överst i denna artikel.

I dag 2017-07-06 lämnade jag rapport om ytterligare två misstänkt sjuka Ätranlaxar till SVA. Se bilder från 4 och 6 juli.

2017-07-06 Ätranlax 4,2 kg med misstänkt RVS.

Laxen vandrar i Ätran

2017-06-09 De senaste dagarnas rikliga regn har satt fart på laxvandringen i Ätran och Högvadsån. I onsdags den 7 juni räknade Sven-Erik vid Nydala 85 storlaxar i fiskfällan! Totalt har han nu lyft ca 200 storlaxar och även några få börlingar (grilse) har passerat.

Räknaren i Falkenberg har nu noterat över 1000 uppvandrande fiskar varav de flesta laxar. Detta är för årstiden ett extremt bra resultat. Hertingprojektets genomförande 2013 har inneburit att laxens naturliga vandring gynnas i Ätran.

Lördagen den 10 juni guidade Firma Ingemar Alenäs en internationell delegation från NASCO (North Atlantic Salmon Conservation Organisation) med deltagare från Amerika, Canada, Ryssland, Grönland, Färöarna och ett flertal europeiska länder. De var mycket intresserade av vårt laxarbete med Hertingforsen och laxfällan vid Nydala, för många var det första närkontakten med vild atlantlax!

Succen fortsätter, i skrivande stund (19 juni) har Möller rapporterat lyft av 330 laxar vid Nydala och kameran vid Herting har registrerat 1290 uppvandrande fiskar! Fiskevården är ett lyft för Ätranlaxen och sätter Falkenbergs kommun på kartan!