Kategoriarkiv: 1. Naturnytt

Godkänt gift i maten

2018-01-23 Vår mat innehåller det godkända giftet glyfosat. Det visar nu undersökningar som utförts av SVT Nyheter och Testfakta. Inte helt oväntat då enbart svenska bönder använder ca 650 ton per år. Och gränsvärdet nyligen höjts 100 gånger för hur mycket glyfosat vi anses tåla.

Ända sedan chefen 1975 drack hormoslyr inför TV-tittarna har det varit olika åsikter om bekämpningsmedel i våra livsmedel och om det är farligt eller önskvärt beroende på vem man frågar.

Frågar man bonden Anders Munter avråder han av egen erfarenhet från användning av glyfosat. Ett jordbruk utan bekämpningsmedel och handelsgödsel går lika bra ekonomiskt eftersom man då slipper dessa kostnader. Läs mer om bonden Munter här.

Frågar man Livsmeldelsverket säger de till SVT att  – Det finns tyvärr ingen mat som är helt fri från gift. Vi kan inte informera konsumenter om alla ämnen i maten som skulle kunna innebära en risk, bara bekämpningsmedel finns det hundratals av. Även om man har hittat glyfosat i maten och det finns i importerade livsmedel så är det inget man behöver oroa sig för som konsument, säger Annelie Widenfalk till SVT. – Därför har vi ett system med gränsvärden eller råd till konsumenter som gör att vi kan minska hur mycket oönskade ämnen vi utsätts för och hantera de gifter som finns naturligt i vår vardag. Naturnytt oroar sig över Livsmedelverkets inställning.

Som konsument kollade Naturnytt upp vilka livsmedel det var där man funnit glyfosat i den nu aktuella undersökningen – även om det “bara” var i importerade livsmedel. Vi fann då att det bl.a. var i Wasa knäckebröd (Delikatess Sesam). I vår enfald trodde vi att knäckebröd var en typiskt svensk produkt.

Som konsument var vi också nyfikna på halten glyfosat i livsmedlen. Kellogs All-Bran hade 0,130 mg/kg och Eldorado torkade kikärtor bjöd på hela 9,265 mg/kg av bekämpningsmedlet glyfosat. År 2011 hade dessa produkter varit förbjudna att saluföra som livsmedel. Men sedan fem år tillbaka anses vi nu tåla 100 gånger mer glyfosat.

Gränsvärden och hur dessa sätts är en föga ärevördig historia.  Gränsvärdet för glyfosat i livsmedel höjdes hundrafalt år 2012 från 0,1 mg/kg till 10 mg/kg. Det var glyfosattillverkaren Monsanto som hade ansökt om en höjning.

Tidigare har Naturnytt rapporterat att Carlsbergs öl hade högst halter av glyfosat av ett trettiotal testade sorter ……Läs mer här.

Läs mer om att glyfosat är godkänt av EU till 2022 här.
Tio EU-länder bl.a. Frankrike och Belgien röstade mot medan
Sverige röstade för fortsatt användning av Glyfosat.

WHO Världshälsoorganisationens undersökningar visar att Glyfosat är cancerframkallande och ändrar vår arvsmassa…
Läs mer här

Läs mer om glyfosat i våra Halländska åar och vårt dricksvatten här
och här.

Vad finns i vårt vatten?

2018-01-16 Bara vanligt vatten. Det dricker vi från Ätran. Och det är dessutom hem för miljontals vackra bäcksländor, nattsländor och dagsländor.

Vi har kunskap om att sländorna lever flera år i vattnet och att de flyger och dansar bara några få dagar.  Vi har kunskap om att dessa insekter inte överlever i surt vatten. Därför kalkar vi årligen för miljontals kronor i Ätrans vattensystem. För att ekosystemens näringsväv skall fungera.

Insekterna är basen i ekosystemet och föda för exempelvis forsärlan, strömstaren och laxen. Laxen i sin tur är föda för kungsfiskaren, havsörnen och uttern och så vidare.

Hur många har sett en röd strömslända (Seratella ignita)  eller en gulögd åslända (Baetis fusca) i Ätran? Troligen inte så många eftersom det finns ett fåtal observationer registrerade på Artportalen av dessa båda arter och inga observationer från Ätran de senaste tio åren. Jag fotograferade dessa i somras men måste reservera mig för artbestämningen.

Hur många vet att dessa sländor förutom surt vatten är känsliga för partiklar och sediment i vattnet? Brittiska undersökningar visar nu att tillåtna halter av sediment mm har gjort att över 80% av dagsländornas ägg har dött! Läs mer i the Guardian.  

Undersökningar har gjorts med just den röda strömsländan! Resultatet är att äggen har stor dödlighet redan vid sedimentvärden som ligger långt under gällande gränsvärden. Läs mer i Environmental Pollution. Tilläggas kan att mätningar av suspenderat sediment och bekämpningsmedel inte ingår i kontrollprogrammet för Ätran.

I Englands kalkrika vatten (chalk streams) minskar nu dagsländorna drastiskt. Orsakerna är enligt forskarna sedimentpartiklar och användningen av bekämpningsmedel. I Sverige har vi haft focus på försurningen i Ätrans biflöden. Ätrans huvudfåra är också kalkrik men tidvis brun av sediment och bekämpningsmedel från omgivande åkermark. Läs mer här. Sedimenttransporten i Ätran är vid kraftiga regn flera ton per dygn. Vi behöver även ha koll på sedimenttransport och bekämpningsmedel för att Ätran och dess kända och okända  invånare skall må bra.

Ätranlax till Amerika

2018-01-06 Radio Halland rapporterar att de puckellaxar som hittades i Ätran förra året nu befinner sig i USA för genetisk analys.

Experterna  diskuterar vilka åtgärder som kan vidtas för att förhindra att puckellaxen sprider sig på västkusten. Naturnytt har tidigare rapporterat om lämpliga åtgärder. Läs mer här. En viktig åtgärd kan vara att reducera puckellaxens yngel  i befintliga smoltfällor vid Nydala och Herting. 

Läs mer här.

Arbetet med atlantlaxen kräver dock resurser. Länsstyrelsen i Halland och Falkenbergs kommun är nu erbjudna att medverka i ett stort LIFE-projekt för Atlantlaxen 2018-2023. Detta kan ge mångmiljonbelopp till förvaltning och åtgärder. Men Halland och Falkenberg har varit tveksamma till att delta i projektet och ta emot EU-bidragen. Länsstyrelsen i Västra Götaland är drivande i projektet som kanske inte blir av om Halland och Ätran tackar nej.

Låt dem leva!

2017-12-21 Vårt viktigaste miljömål är den genetiska och biologiska mångfalden! Även om andra miljömål är mer heta, eftersom de är diffusa att åtgärda och kan användas som argument för att stänga vattendrag och sprida miljögifter.

Enligt en rapport från Världsnaturfonden finns i dag bara hälften så många levande djurarter som 1970 och hårdast drabbade är djur som lever i sötvatten. Ordförande i IUCN:s bevarandekommitté för ryggradslösa djur (exempelvis blötdjur, insekter, kräftor och maskar) menar att de uppskattningar som gjorts tyder på att det varje dag dör ut mellan 1 och 100 ryggradslösa djur i världen.

I Sverige är vi dock “bra” på att skydda arter. På västkusten och i våra åar har vi ålfiskeförbud för att skydda den hotade ålen. Det är bara det att vi har stängt alla åar med betongdammar så att ålynglen inte längre kan vandra till sina naturliga uppväxtområden.  2017 har det vandrat upp minst 15000 ålyngel till Ätran. Alla dessa ålar är effektivt utestängda av många dammar.

Ålhonorna skall på hösten vandra vidare till Sargassohavet för att leka. 2017 har det i Ätran vandrat ut ca 5000 ålhonor. Men i stort sett alla har omkommit i turbiner eller dött gallerdöden vid kraftverken. Gallren sätter sina spår(se bilden till höger). Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen så att verksamheten följer ålförordningen och skyddar den hotade ålen.

Även våra hajar i haven omfattas av fiskeförbud. Ett exempel är vår inhemska hajart pigghajen. Honorna blir könsmogna vid 12-15 år och är dräktiga i 18-25 månader. Varje kull är på fyra till åtta ungar som är 20–33 centimeter långa och föds levande vid nedkomsten, som sker i november-senvintern. Läs Faktablad om Pigghaj.

Göteborgs Fiskauktion saluför nu på två dagar i julveckan Onsdag-Torsdag 40 lådor delvis dräktig Pigghaj som väger 688 kilo. Man kan bli ägare till lådorna för ett pris av 3440 kronor. Hav är tillsynsmyndighet och övervakar försäljningen.  Pigghajen är fredad enligt svensk fiskerilagstiftning. Det innebär enligt Havs hemsida att det är helt förbjudet att fånga och landa pigghaj i svenska vatten!

Vi blev guidade i somras på Fiskauktionen i Göteborg, vilket var mycket intressant. Vi ställde frågor om denna försäljning av haj. Guiden blev märkbart irriterad och förklarade vilken noggrann kontroll och certifiering det är vid försäljning av all fisk. Vi kunde veckan efter läsa i dagspressen om att auktionen sålt stöldgods i form av stora mängder gös. Gösen var tjuvfiskad av utländska ligor i småländska sjöar.

Både ålen och pigghajen är akut hotade svenska arter. Det finns många akut hotade exotiska arter i andra delar av världen (Afrika, Asien, Sydamerika). Tänk om vi fått höra att en verksamhet utestängt dessa exotiska arter från sina uppväxtområden och dessutom tagit död på alla fertila honor! Eller att man i en auktionshall på två dagar sålt ut hundratals dräktiga honor som dessutom omfattades av jaktförbud. Då hade det blivit ett ramaskri från djurvännerna i högan Nord!

Det som händer här i Sverige i dag är bekymmersamt för de akut hotade fiskarterna ål och pigghaj. Men dessa arter är kanske inte så exotiska för oss? Och därför kan dessa arter, som funnit på jorden i miljontals år, nu akut hotas under överinseende av Länsstyrelserna och Havs- och Vattenmyndigheten?

Läs “forskningsresultaten om ålen måste få genomslag”

Läs mer “Rädda den akut hotade ålen”

Gripen på himlen

2017-12-12 kl 14:38:39 JAS 39 Gripen flyger i julgran(n) formation över Falkenberg. Det är försvarets ljudliga hälsning till Hallänningarna. Formationen bestod av 16 flygplan som vardera kan bära 5 ton flygbränsle vilket blir 80 ton flygbränsle totalt.

Denna show  turnerar över Åmål, Karlstad, Kristinehamn, Mariestad, Karlsborg, Skövde, Falköping, Borås, Halmstad, Falkenberg, Varberg, Kungsbacka, Göteborg, Kungälv, Stenungssund, Ljungskile, Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg, Grästorp, Lidköping, Skara och Såtenäs. Försvarsmakten gör fyra liknande uppvisningar över olika delar av Sverige.

Exakt en timma senare 15:38 flög en vacker formation av sex vita sångsvanar över Ätradalen i Vessigebro. Sångsvanen är Finlands nationalfågel och har ett imponerande vingspann på över två meter.

Sångsvanarnas flyttresa går nu söderöver och drivmedlet består av olika sjöväxter. Vikten för en sångsvan är ca 9 kg inklusive drivmedel.

Fler flygbilder här och här.

Supermåne med många hav

2017-12-03 På söndagskvällen sken supermånen med sin klara glans. Super innebar att den endast var 2% större än normalt vilket inte är så mycket. Men med tanke på att 1/2 kilo kaffe väger 425 g så kan ju mycket bli super…. Klicka för större bild

Superintressant var det att läsa om de olika områden som kan urskiljas på månen. Kratrar som kallas Copernicus, Tycho och Plato. Och de mörkare “haven” som har vackra namn som Nektarhavet, Fruktbarhetens hav och Klarhetens hav. Köldens hav, Stormarnas ocean och Farornas hav verkar dock lite mer ogästvänliga. Hoppas läsaren fått lite klarhet i månens intressanta hav.

2017-12-04 Supermånen är även fräsch dagen efter.

Glyfosat godkänt till 2022

2017-11-28 Naturnytt var denna regniga höstdag ute och fotograferade landskapet med anledning av EU:s och Sveriges beslut att godkänna Monsantos effektiva ogräsmedel Glyfosat. Dagens debatt väcker minnen till liv från 50-60-talet om DDT och Kvicksilver.

Monsanto tillverkade förr produkter som Agent Orange till Vietnamkriget och DDT till bladlössen i Europa. Det nya Monsanto tillverkar fortfarande det glyfosat-baserade RoundUp, men efter att patentet gick ut 2000 har Kina tagit över som världens största producent av glyfosat-baserade bekämpningsmedel.[6]

Monsanto har tagit fram ett antal GMO-grödor, som modifierats för att ha en hög tålighet mot Roundup. Dessa säljs under beteckningen “Roundup ready”.

Tio av EU:s 28 medlemsländer var emot förslaget till förlängt tillstånd för användning av glyfosat. Sverige tillhörde de länder som säger ja medan Frankrike och Belgien röstade för att Glyfosat skulle stoppas. Tysklands beslut att rösta ja innebar att EU-länderna i måndags kunde enas om förlängt tillstånd för växtbekämpningsmedlet glyfosat i ytterligare fem år. Men det gillas inte av förbundskansler Angela Merkel. Ja-rösten från jordbruksminister Christian Schmidt följer nämligen inte den linje som regeringen kommit överens om, förklarade Merkel på en presskonferens på tisdagen, enligt AFP. Liknande händelser “får inte upprepas”, ska Merkel ha förklarat för Schmidt, som även bannats av miljöminister Barbara Hendricks från socialdemokratiska SPD. Om inte Tyskland hade svängt i omröstningen hade glyfosat sannolikt blivit otillåtet efter den 15 december 2017.

2017-11-28 Regnet öste ner på den behandlade åkermarken och rann vidare ned i bäcken som rinner till Högvadsåns N2000 område

Den svenska användningen av glyfosat har ökat kraftigt under de senaste 30 åren, från 450 ton till cirka 650 ton, trots att 300 000 hektar har lagts ner och det ekologiska lantbruket har ökat med drygt 350 000 hektar. De som sprutar med glyfosat sprutar alltså betydligt mer i dag än för 30 år sedan. SCB Meddelande MI 31 SM 1601: ”Antal hektardoser inom jordbruket fortsätter att öka 2015. Det beräknade antalet sålda hektardoser av kemiska växtskyddsmedel till jordbruket uppgick 2015 till drygt 5,9 miljoner doser. Jämfört med 2014 var det en ökning med nära 15 procent. Jämfört med genomsnittet för de fem närmast föregående åren är det en ökning med drygt 31 % procent”.

KEMI: Riskbedömningskommittén rekommenderar att EU ska behålla samma klassificering av ämnet glyfosat som tidigare, det vill säga som ett ämne som orsakar allvarliga ögonskador och är giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation) har i maj 2016 dragit slutsatsen att glyfosat via kosten inte är cancerframkallande för människor.

Tidigare har International Agency for Research on Cancer, IARC, publicerat en rapport i juli 2015 med den samlade slutsatsen att glyfosat troligen är cancerframkallande. IARC är specialiserat på cancerforskning och lyder under World Health Organisation, WHO. Institutet baserar sin rapport bland annat på forskning av den svenska cancerläkaren Lennart Hardell. – Glyfosat är inte tryggt eftersom det är cancerframkallande, där ska vi ha nolltolerans, säger Hardell som bor och forskar i Örebro. Hardells forskningsgrupp har visat att glyfosat statistiskt säkerställt ökar risken för lymfkörtelcancer.

Man trodde länge att glyfosat var tryggt för människor och djur eftersom det påverkar biosyntesen som inte finns hos ryggradsdjur, säger Kari Saikkonen som är professor i växtskydd vid Naturrresursinstitutet. Men samma biosyntes förekommer också hos mikrober, och de finns i form av tarmflora i våra och i djurens tarmkanaler. De finns också i jorden, påminner Saikkonen. Hans forskarteam har konstaterat att glyfosatet skadar jorden så att växterna tar upp näringsämnen och vatten sämre.

Sammanfattningsvis har EU:s medlemsländer godkänt att fram till 2022 fortsätta använda Glyfosat som ger ögonskador, lymfkörtelcancer, är giftigt för livet i våra vatten och skadar den jord som vi hållbart skall odla i generationer. Sverige var ett av de länder som godkände beslutet medan tio länder avvisade bekämpning och besprutning med Glyfosat som olämpligt.

2017-11-28 Hökabäcken Okome, Glyfosatbehandlad utan skyddszon. Nedströms finns en av Högvadsåns tätaste populationer av havsöring som dokumenterades av Gösta Edman redan 1947.

Under 10 års elfisken 1995 till 2004 fanns i medeltal 337 yngel av havsvandrande öring per 100 kvadratmeter i Hökabäcken. Då bäcken har liten vattenföring kan påverkan av bekämpningsmedel bli förödande för bäckens ekosystem.

Bjerromebäcken är ett biflöde till Ätran där havsöringen leker. Här har markägaren planterat al och har en skyddszon för att hindra att bekämpningsmedel och sediment tvättas ut i bäcken.

2017-11-28 Bjerromebäcken med planterade alar och föredömligt anlagd skyddszon.

Torrlagda musslor

2017-11-23 till 24. Boende vid Ätraforsdammen rapporterar att dammen snabbt sänktes och stora strandområden torrlades. En myckenhet av små, gulaktiga musslor blottlades. Det var hundratals musslor i en stor bank i en grund vik. Man kunde inte promenera där utan att trampa i musslorna. När redaktören för naturnytt besökte dammen 2017-11-25 kl 10:00 höll vattnet på att stiga så snabbt att det kunde noteras med blotta ögat. Det låg en isskorpa i strandzonen då det varit minusgrader under natten.

Enstaka små musslor låg på stöveldjupt vatten i strandlinjen. Två hägrar provianterade och plockade en bit bort och det var troligen strandsatta musslor på deras meny.
Musselfynden dokumenterades. I Ätran finns fem arter av stormusslor. Äkta målarmussla har sydöstlig utbredning men har nyligen upptäckts på svenska västkusten. Dessa kan möjligen ha varit äkta målarmussla (Unio pictorum) som förekommer relativt sällsynt på svenska västkusten. I “Guide till Sveriges stormusslor” kan man läsa: “Korttidsreglering av vattendrag, där bl.a. torrläggning kan förekomma, utgör ett allvarligt hot”.

Extra: Musselexpert Per Ingvarsson 2017-11-26: “Det är äkta målarmussla på bilden. Den ligger som NT på den nationella hotartslistan.  Är det frost så dör de (vid torrläggning). Finns glest på ställen i Viskan och i Suseån där den rensats bort genom sk dikes/årensningsföretag. Ätran är kärnområdet på västkusten och troligen det rikaste beståndet i Sverige. 

 

 

Främmande regnbåge

2017-11-17 Regnbågen är en främmande art i Ätran. Laxen har nu lekt och kameran i Herting visar odlingsskadad regnbåge som vandrar upp i Ätran. Regnbågen är en främmande art som inte får sättas ut så att den kan vandra upp i Ätran och överföra sjukdomar till Ätrans unika laxstam. Fiskvandringen i Ätran inleddes även  2017 med en regnbåge, läs mer här.

Denna odlingsskadade regnbåge på ca 83 cm vandrade upp i Ätran den 14 november. Regnbågen räknas som en för Sverige främmande art och därmed får arten inte sättas ut utan särskilt tillstånd och då endast till vattenområden från vilka den inte kan vandra.

Källa: www.fiskdata.se

Tid med klimat

2017-11-08 Hylte. Vice statsminster Isabella Lövin (MP) och professor emerita Bodil Jönsson gästade Hylte på onsdagseftermiddagen. Dessa båda kändisar samtalade under en timma om de där viktiga frågorna i våra liv, klimatet och tiden. Tänkvärda tankar utbyttes om tid och klimat men känslan hur viktiga dessa frågor är för den enskilda människan kom inte riktigt nära inpå. De var något abstrakta och svåra att ta in liksom det faktum att kärnavfallet kommer att vara farligt i 100 000 år.

Dialogen hettade till när dessa kloka kvinnor kom in på generationsfrågor och varför ungdomen av idag mår illa trots den välfärd vi har idag. Fysikerns fråga till politikern om varför vi har minusränta i dag rubbade hennes cirklar. Liksom fysikerns konstaterande att arbete är en så viktig fråga för oss trots att vi arbetar mindre än 10% av vår tid.

Isabellas tidigare naturliga tankar om tyst vår, tyst hav och de senaste rönen om tyst surr (insekter) lyste med sin frånvaro. Dessa tankar kunde förklarat en hel del av fysikerns frågor. Människans tid på jorden utgör en del av naturen. När vi främjar oss från naturen tappar vi fotfästet och blir stressade. Vi påverkar naturen så att vi får en minusränta när det gäller de ekosystemtjänster naturen levererar och som vi är så beroende av för vår välfärd och överlevnad.