Ätran – ett världsarv

Ph. D. Courtland Smith Oregon USA: “To have the Ätran River as a heritage site, where the salmon being both protected and studied would be a treasure for the world, the European’s and for the people in this region”.

Courtland är en av världens främsta laxexperter
och har arbetat med stora Amerikanska laxälvar. Se filmen
Restoring Americas Greatest Salmon River.
Courtland besökte Sverige och Halland där han besökte världsarvet Grimeton. Högvadsån och Ätran med laxen fångade hans intresse.
Se bilder från hans besök här. (sidan för Ätrans Vattenråd nedlagd)

Ätran med laxen ett världsarv? Se kommunekologens motivering:
Ätranlaxen världsarv

Hertingforsen är restaurerad och vandringsfisken har fått fria vandringsvägar. Se filmen om Ätran Fria Vatten (30 min)

Kommunråd Mari-Louise Wernersson Falkenberg: ”Vi har lånat Ätran i drygt 60 år och nu är tid att lämna tillbaka Hertingforsen till våra barn och barnbarn”

Docent Olle Calles Karlstads Universitet 2015: ”State of the Art, de höga passageeffektiviteterna för flera arter och livsstadier (vid Herting) saknar motstycke i litteraturen”

Fiskerikonsulent Brodde Almer Halmstad: “Det som är bra för laxen är bra för Halland”

Kung Carl XVI Gustafs invigningstal vid Hertingforsen

Kommunekologens tal vid invigningen av Hertingforsen

Laxens olika namn – kärt barn har många namn.
Läs om laxens 25 olika namn.
Laxens olika namn

Hertingprojektet – ett lyft för Ätrans unika laxbestånd HN