Bilder från den befriade Hertingforsen

2015-09-29 Bilden ovan visar var den tidigare dammen låg i ca 70 år. Dammfästena är kvar till höger och vänster.  Enda passagen över ån var den trånga krafverksdammen som nu ersatts av en bredare GC-bro. Till vänster ligger också ett av Hertings båda kraftverk. Kraftverket som byggdes 1945 producerar el under december, januari och februari. I Hertingforsen skall alltid släppas minst 11 kubikmeter i sekunden. IMG_8205

Bilden visar den restaurerade forsen. Elfisken visar att det nu finns två års laxreproduktion i forsen. Det rör sig om några tusen individer. 2017 kommer de tillbaka som vuxna laxar för att leka. Läs mer

IMG_8238IMG_8284
Längs promenaden kan man nu uppleva Ätrans ursprungliga natur. Forsärla, strömstare och kungsfiskare hittar föda bland de sländor och fiskar som nu produceras där det tidigare var torrt.

Vid den sprängda kanalen ligger kraftverket som byggdes 1903. Det kan köras hela året, då man installerat ett fisksäkert galler framför turbinerna. Ett sådant galler ger också mindre fallförluster, ökad vattengenomströmning och en bättre energiproduktion.
Så kan vattenkraften bli mera hållbar.
Läs mera: Miljö&Utveckling Läs mera: WWF

Senaste Nytt:
Falkenbergs kommun ansöker om ändrade villkor för vattendomen i Hertingforsen. Mintappning 3,6 kbm/s isället för 11 kbm/s
Läs mera   Samråd ändring av tillstånd Övriga intressenter

IMG_8149Hertingprojektet – ett lyft för Ätrans unika laxbestånd HN