Operation stormussla fortsätter

2018-09-13 En kamp mot tiden. Tusentals musslor är fortfarande strandsatta i Ätraforsdammen. En livräddare säger: – I dag har vi på några förmiddagstimmar plockat ca 3000 musslor och  mycket återstår.

Musselexpert Per Ingvarsson från Laholm koordinerar Farmartjänst och övriga räddningsstyrkan på uppdrag av länsstyrelsen i Halland. Kraftbolaget Uniper finansierar Farmartjänst insats.

-I går betade vi av några vikar på södra sidan och i dag koncentrerar vi oss på den norra. Även här är rikligt med strandsatta musslor. Vi kommer att göra en uppskattning av hur många musslor som det rör sig om totalt men troligen är det flera tiotusentals individer. Tack vare regnet har musslorna överlevt några dagar.

2018-09-13 Ätraforsdammen. Större dammussla (t.v.), allmän dammussla (nederst) och äkta målarmussla (överst t.h.)

– Det finns tre olika arter i dammen, större dammussla, allmän dammussla och äkta målarmussla upplyser Ingvarsson. Den äkta målarmusslan är sällsynt och har ett av sina starkaste bestånd i Ätran. Den är rödlistad och hotad i kategorin NT. Läs mer om de olika musselarterna här.

2018-09-13 Uniper, Sydkraft Hydropower AB påbörjar förstärknigsarbeten på dammen vid Ätrafors. Arbetet beräknas pågå en månad och vattennivån hållas på +42,20 m.ö.h. under denna period.

Uniper har påbörjat arbetena på den läckande dammen. Det är viktigt för säkerheten nedströms då det bildats sprickor i betongen.

Uniper menar att man följt vattendomen och genomfört sänkningen långsamt under två dagar. Tyvärr klarar inte musslorna gå 10-50 meter på land under två dagar. Om sänkningen skett under tio dagar hade fler musslor haft en chans att klara livhanken.

Nästa gång man utför arbeten kan man också höja säkerheten för musslornas överlevnad om man gör en lugnare tömning och bättre förbereder nödvändiga räddningsaktioner i samråd med tillsynsmyndigheten.