Kategoriarkiv: Hertingforsen

10 års jubiléum Hertingforsen

2024-03-21 Måndag den 1 april är det tio år sedan Kung Carl XVI Gustaf invigde Hertingforsen. Det sammanfaller med årets Laxpremiär i Ätran.

– Projektet är inte bara viktigt för Falkenberg utan för länet, landet och internationellt sade landshövding Lena Sommestad på sin första dag som landshövding i Halland.

– Det här är en dröm för förvaltande myndigheter. Vill man miljöanpassa kraftverk, då kan man åka till Hertings kraftverk i Falkenberg och ta intryck, sade professor Olle Calles från Karlstads Universitet om projektet.

Länsstyrelsen i Halland utvärderar i sitt meddelande 2018:18 projektets socioekonomiska värden. Nettonuvärdet av projektet skattas till 65,3 miljoner kronor. Då är projektets kostnader av utrivningen, byggnadsarbetet, installation av galler samt kraftförlusten inberäknad. En central avgränsning är att det endast är värden som uppstår i direkt anslutning till projektområdet som inkluderas. “Detta innebär sannolikt en väsentlig underskattning av projektets totala värde och nytta” skriver Länsstyrelsen.

Kungens invigningstal var “För Sverige i tiden” och inspirerar till den snart förestående miljöprövningen av vattenkraften i Ätran som skall förses med modern lagstiftning som tar hänsyn till våra vattens miljövärden.

Vi citerar Kungens slutord vid invigningen för 10 år sedan:

“Förhoppningen är att återställandet av Hertingforsen kan ge mod och inspiration till andra kraftverksägare att genomföra åtgärder som är till gagn för den biologiska mångfalden och ökar möjligheten till ett gott fiske.”

“Jag vill önska lycka till med fisket och förklarar härmed Hertingforsen invigd!”

Fika med fisken

2020-08-20 “Besök en fiskväg i sommar” är en stor turistsatsning som man nu lanserar i Stockholmsregionen. Fikaplatser och informationsskyltar har iordningställts vid 17 fiskvägar i forsande vatten. Miljöerna lockar tusentals besökare. Läs mer här.

Satsningen är ett delprojekt i det större EU-projektet Rich Waters – rika vatten. Regionen har verkligen förstått betydelsen av fria vandringsvägar för fisken. Turister som “hemestrar” kommer för att uppleva när fiskarna vandrar till sina hemmavatten.

Ätrans vandringsfiskar lockade tusentals personer när HM Carl XVI Gustaf för 6 år och 142 dagar sedan invigde Hertingforsen. Läs mer på Kungahusets hemsida här och här.

2014-04-01 Folkvandring vid invigningen av Hertingforsen i Falkenberg.

Dagen till ära hade man ordnat den nygrusade “Kungapromenaden” kantad av blomdekorationer och tilltalande informationsskyltar för att berätta om detta unika projekt för vandringsfiskarna. Projektet kostade ca 45 miljoner kronor och finansierades bl.a. med EU-bidrag. Manegen var krattad inför kommande turistsatsning. Falkenberg hade tagit vara på sitt signum att vara “Laxastan´”.

Falkenberg har historiskt varit framstående både inom energiområdet och som Sveriges centrum för den naturliga Atlantlaxen. Grön energi och biologisk mångfald förenas nu i Hertingforsen.
Hertingprojektet är unikt då alla fiskarter har fria vandringsvägar både uppströms och nedströms i Ätran. Det är lika för alla fiskarter oavsett om du är lax, havsnejonöga, majfisk eller ål.
Falkenbergs signum har varit ekologisk hållbarhet, vilket nu befästs i det unika Hertingprojektet. Det innebär även ekonomisk hållbarhet. Länsstyrelsens beräkning av projektets nettonuvärde är 65 miljoner kronor, när alla kostnader är fråndragna. Läs rapporten här.

Hertingprojektet har blivit en succe´ för vandringsfiskarna. Laxvandringen ökade från ca 2000 laxar till ca 4000 laxar årligen. Svagsimmande ålar och havsnejonögon som tidigare var instängda kan nu passera i Ätrans gamla restaurerade åfåra och simma till sina lek- och uppväxtområden. Den biologiska mångfalden blomstrar.

Men turistsatsningen kom av sig. De fina informationsskyltarna (ett tiotal) har sedan något år tillbaka prytt kommunens undangömda skyltförråd och ingen ny information finns på plats. Aktuella informationsbroschyrer om Ätrans promenader slutar vid laxbron och inkluderar inte forsen. Guidade turer vid forsen kan beställas här. och kommer att återupptas när covidläget förbättrats.

Medborgarförslagen för att göra projektet och Falkenberg mer attraktivt som upplevelse är många. Visning av fiskkamerans vandrande laxar på skärmen vid laxstugan är ett förslag. Upprustning av den vackra fiskodlingen belägen mellan Laxstugan och Hertings gamla kraftstation är ett annat förslag från kommunens medborgare. Kommunen arbetar sedan 2015 med projektet “Utvecklingsmöjligheter vid Hertingforsen”. Läs mer här.

Här skulle man bl.a. kunna informera om den historiska fiskodlingen och engelsmännens förtjusning över Ätran som laxfiskevatten. Event med Laxauktionen som ingrediens är ett annat förslag för att utveckla det som är unikt för Laxastan´ Falkenberg. Vi ser med spänd förväntan fram emot resultatet av kommunens femåriga projekt “Utvecklingsmöjligheter vid Hertingforsen”.

Herting Project in the Ätran River delivers

2020-05-14 World Fish Migration Foundation have a vison of rivers full of fish. The dam removal Project in River Ätran in Sweden is an excellent example where this vision is fullfilled.

River Ätran delivers and Ph.D. Olle Calles takes part in a world wide webbinar and informs of the good example performed by the dam removal of the Herting dam in River Ätran, Sweden.

In 2014 the King of Sweden Carl XVI Gustaf inaugurated the opened and restored pristine river bed where the old hydropower dam had been removed abruptly by dynamite and bulldozers.

Shortly after restoration 30 000 new salmon fry hatched in the opened stream and the rise of Atlantic salmon doubled from 2000 to 4000 spawning fishes each year.

His Majesty the King had a vision that “other hydropower owners should follow this good example and have the courage and inspiration to take action to gain biological diversity and increase opportunities for recreation and angling”. Read more about WFMD in River Ätran here.

Read more about the Webinar here.


Fisksäkert galler vid Herting fungerar!

2016-09-25 Dagens artikel i Hallands Nyheter kan felaktigt tolkas som att fiskgallret vid Herting inte fungerar för fiskvandring. Karlstads Universitet har med telemetristudier utvärderat de positiva efffekterna av Hertingprojektet. Det fisksäkra gallret vid Hertings gamla kraftverk är i detta sammanhang ett av glädjeämnena.

Utlekt lax, besor, kelt skall kunna vandra till havet och växa till storlax. Denna utvandring har med åtgärder och nytt galler ökat från ca 33 % till ca 96 %. Laxsmolten passerade tidigare genom kraftverket. Avledningen med det nya gallret har förbättrats med 400 %! Från 17 % till 85 %.  97 % av den värdefulla blankålen vandrar nu ut förbi kraftverket på sin väg till Sargassohavet för att leka.

Ph.D. Olle Calles Karlstads Universitet är lyrisk och säger att detta är “State of the Art” : resultaten är bättre än i något tidigare utvärderat fiskvandringsprojekt.

Artikel i dagens HN 2016-09-25 kan ge intrycket att gallret vid Herting är felaktigt. Läs artikeln här. Rubriken “Entreprenör vägrar betala för felaktigt fiskgaller” kan vara missvisande. Saken är att Falkenbergs kommun och entreprenören är oense om tolkningen av vad som skulle ingå i entreprenaden och vem som skall stå för kostnader och korrigeringar för detta. Bl.a. gäller tvisten funktionen på utskovslucka och gallerrensning som korrigerats.

Gallret är i dagsläget väl fungerande för fiskvandringen vid Herting.

 

Hertingforsen torrlagd

2016-07-18 hände det som inte fick hända; den nyligen restaurerade Hertingforsen torrlades och endast 3,8 kubikmeter vatten per sekund släpptes i stigrännan.
2016-07-18 Redogörelse av FEAB händelse i Ätran

Fina Fisken Igen Nyhetsbrev nr1 2016 från Falkenberg Energi.
Läs nyhetsbrevet här.

Falkenbergs kommun har hösten 2015 lämnat ut samrådshandlingar om att få minska minimitappningen i Hertingforsen till 3,6 kubikmeter per sekund. Läs dokumentet här:
Samråd ändring av tillstånd Övriga intressenter
Fiskerättsägare har inte fått besked om att ansökan är behandlad.

Gällande vattendom säger att det skall gå minst 11 kubikmeter i sekunden i forsen, för att fisken som produceras där skall överleva. Elfisken hösten 2015 visar att det då fanns ca. 14 000 laxyngel i forsen. Läs mer här.

2015-09-08 Tvåsomrigt laxyngel i god kondition.
2015-09-08 Tvåsomrigt laxyngel i god kondition.

Bilden i huvudet på sidan visar en försökstappning med ca 3-5 kubikmeter per sekund. Troligen har två års produktion av 14 000 laxyngel spolierats då dessa laxyngels uppväxtområden torrlagts. Laxar som skulle bidra till ett förbättrat fiske vid laxbron i Ätran och till en kontinuerlig produktion av lax i forsen.  Detta var en viktig hörnsten i Hertingprojektet som kommunen själv drivit. Nu bör man dokumentera vad som hänt genom att upprepa 2015 års elfisken.

Och sedan bör man upprätta en plan för att inte samma fadäs skall ske kommande år. Sommarens torrläggning orsakar två års försämrat laxfiske vid laxbron.  Hertingprojektet som kostat ca 34 miljoner kronor kommer dock att ge mångdubbelt tillbaka om man fortsättningsvis utnyttjar de fördelar som projektet skapat.

Länsstyrelsen har rubricerat Ätrans Sportfiskeförenings anmälan om brott mot vattenlagen när Hertingforsen torrlades som: “Begäran om tillsyn av vattenverksamhet”. Läs om länsstyrelsens registrering av ärendet här.

Länsstyrelsen har rubricerat kommunens egen anmälan (från Feab) om frångående av vattendomen som: “Information om driftstörning, Hertings kraftstation”. Läs mer här. Dessa båda ärenden har olika handläggare. Diarieförd handling om anmälan för brott mot gällande vattendom på en minimitappning av 11 kbm per sekund i Hertingforsen, saknas.

Lyssna på Radio Hallands rapportering av händelsen här (29:33 till 35:32 min in i sändningen) och här.

Rapport på den stora fiskesidan FishEco här.

Artikel Fiskejournalen Läs mer här

Älvräddarna önskar att länsstyrelsen agerar Läs mer här

Fisheco rapporterar Läs mer här

PS Torrläggningen av Hertingforsen berodde inte på torka. Någon dag efter händelsen körde Ätrafors kraftverk 35 kubikmeter i sekunden i Ätran. DS

Hertingforsen som turistmål

Falkenberg fick 2013 en ny fors i Ätran!

Forsen vid Tullbron och Garvareforsen är kända turistmål för historiker och fiskintresserade som reser till Falkenberg. Vandrar man de natursköna vandringsstråken längs Doktorspromenaden eller Laxpromenaden och fortsätter uppströms kommer man till Hertingforsen, som öppnats efter att ha legat torrlagd i 70 år sedan kraftverken och dammen byggdes 1945.

“Kungarundan” som Carl XVI Gustaf vandrade vid invigningen i april 2014 är särskilt populär. Det tar ca en halvtimma att gå från Laxstugan, över laxbron, förbi Svarte hall, Store sten, över den nya Hertingbron med laxräknaren, förbi Hertings båda kraftverk, till den gamla fiskodlingen och tillbaka till Laxstugan. Här finns skyltar som på svenska och engelska berättar om projektets genomförande, historik och ekologi.

Har man turen kan man utefter promenaden se någon av forsens invånare forsärla, kungsfiskare, strömstare, utter eller varför inte en hopande Ätranlax! (Laxen på bilden hoppar vid Herting)

Önskas guidning vid forsen med information om hur detta unika projekt kunde genomföras; kontakta mig. Hittills har jag guidat några tusen personer vid forsen och alla har begeistrats av skönheten av denna unika forsmiljö i stadens närhet.