Kategoriarkiv: Hertingforsen

Fisksäkert galler vid Herting fungerar!

2016-09-25 Dagens artikel i Hallands Nyheter kan felaktigt tolkas som att fiskgallret vid Herting inte fungerar för fiskvandring. Karlstads Universitet har med telemetristudier utvärderat de positiva efffekterna av Hertingprojektet. Det fisksäkra gallret vid Hertings gamla kraftverk är i detta sammanhang ett av glädjeämnena.

Utlekt lax, besor, kelt skall kunna vandra till havet och växa till storlax. Denna utvandring har med åtgärder och nytt galler ökat från ca 33 % till ca 96 %. Laxsmolten passerade tidigare genom kraftverket. Avledningen med det nya gallret har förbättrats med 400 %! Från 17 % till 85 %.  97 % av den värdefulla blankålen vandrar nu ut förbi kraftverket på sin väg till Sargassohavet för att leka.

Ph.D. Olle Calles Karlstads Universitet är lyrisk och säger att detta är “State of the Art” : resultaten är bättre än i något tidigare utvärderat fiskvandringsprojekt.

Artikel i dagens HN 2016-09-25 kan ge intrycket att gallret vid Herting är felaktigt. Läs artikeln här. Rubriken “Entreprenör vägrar betala för felaktigt fiskgaller” kan vara missvisande. Saken är att Falkenbergs kommun och entreprenören är oense om tolkningen av vad som skulle ingå i entreprenaden och vem som skall stå för kostnader och korrigeringar för detta. Bl.a. gäller tvisten funktionen på utskovslucka och gallerrensning som korrigerats.

Gallret är i dagsläget väl fungerande för fiskvandringen vid Herting.

 

Hertingforsen torrlagd

2016-07-18 hände det som inte fick hända; den nyligen restaurerade Hertingforsen torrlades och endast 3,8 kubikmeter vatten per sekund släpptes i stigrännan.
2016-07-18 Redogörelse av FEAB händelse i Ätran

Fina Fisken Igen Nyhetsbrev nr1 2016 från Falkenberg Energi.
Läs nyhetsbrevet här.

Falkenbergs kommun har hösten 2015 lämnat ut samrådshandlingar om att få minska minimitappningen i Hertingforsen till 3,6 kubikmeter per sekund. Läs dokumentet här:
Samråd ändring av tillstånd Övriga intressenter
Fiskerättsägare har inte fått besked om att ansökan är behandlad.

Gällande vattendom säger att det skall gå minst 11 kubikmeter i sekunden i forsen, för att fisken som produceras där skall överleva. Elfisken hösten 2015 visar att det då fanns ca. 14 000 laxyngel i forsen. Läs mer här.

2015-09-08 Tvåsomrigt laxyngel i god kondition.
2015-09-08 Tvåsomrigt laxyngel i god kondition.

Bilden i huvudet på sidan visar en försökstappning med ca 3-5 kubikmeter per sekund. Troligen har två års produktion av 14 000 laxyngel spolierats då dessa laxyngels uppväxtområden torrlagts. Laxar som skulle bidra till ett förbättrat fiske vid laxbron i Ätran och till en kontinuerlig produktion av lax i forsen.  Detta var en viktig hörnsten i Hertingprojektet som kommunen själv drivit. Nu bör man dokumentera vad som hänt genom att upprepa 2015 års elfisken.

Och sedan bör man upprätta en plan för att inte samma fadäs skall ske kommande år. Sommarens torrläggning orsakar två års försämrat laxfiske vid laxbron.  Hertingprojektet som kostat ca 34 miljoner kronor kommer dock att ge mångdubbelt tillbaka om man fortsättningsvis utnyttjar de fördelar som projektet skapat.

Länsstyrelsen har rubricerat Ätrans Sportfiskeförenings anmälan om brott mot vattenlagen när Hertingforsen torrlades som: “Begäran om tillsyn av vattenverksamhet”. Läs om länsstyrelsens registrering av ärendet här.

Länsstyrelsen har rubricerat kommunens egen anmälan (från Feab) om frångående av vattendomen som: “Information om driftstörning, Hertings kraftstation”. Läs mer här. Dessa båda ärenden har olika handläggare. Diarieförd handling om anmälan för brott mot gällande vattendom på en minimitappning av 11 kbm per sekund i Hertingforsen, saknas.

Lyssna på Radio Hallands rapportering av händelsen här (29:33 till 35:32 min in i sändningen) och här.

Rapport på den stora fiskesidan FishEco här.

Artikel Fiskejournalen Läs mer här

Älvräddarna önskar att länsstyrelsen agerar Läs mer här

Fisheco rapporterar Läs mer här

PS Torrläggningen av Hertingforsen berodde inte på torka. Någon dag efter händelsen körde Ätrafors kraftverk 35 kubikmeter i sekunden i Ätran. DS

Hertingforsen som turistmål

Falkenberg fick 2013 en ny fors i Ätran!

Forsen vid Tullbron och Garvareforsen är kända turistmål för historiker och fiskintresserade som reser till Falkenberg. Vandrar man de natursköna vandringsstråken längs Doktorspromenaden eller Laxpromenaden och fortsätter uppströms kommer man till Hertingforsen, som öppnats efter att ha legat torrlagd i 70 år sedan kraftverken och dammen byggdes 1945.

“Kungarundan” som Carl XVI Gustaf vandrade vid invigningen i april 2014 är särskilt populär. Det tar ca en halvtimma att gå från Laxstugan, över laxbron, förbi Svarte hall, Store sten, över den nya Hertingbron med laxräknaren, förbi Hertings båda kraftverk, till den gamla fiskodlingen och tillbaka till Laxstugan. Här finns skyltar som på svenska och engelska berättar om projektets genomförande, historik och ekologi.

Har man turen kan man utefter promenaden se någon av forsens invånare forsärla, kungsfiskare, strömstare, utter eller varför inte en hopande Ätranlax! (Laxen på bilden hoppar vid Herting)

Önskas guidning vid forsen med information om hur detta unika projekt kunde genomföras; kontakta mig. Hittills har jag guidat några tusen personer vid forsen och alla har begeistrats av skönheten av denna unika forsmiljö i stadens närhet.