Naturguidekurs Fageredsån

2018-10-21 Ett tiotal personer mötte på söndagseftermiddagen upp i Fagered för att delta i information om naturguidning.

Peter Nolbrant från Havs- och vattenmyndigheten ledde kursen och berättade inspirerande om naturens kretslopp. Kursen är en del av projektet Water Co Governance  och genomförs som en del i ett EU-projekt där Falkenbergs kommun och Ätrans vattenråd deltar.

Projektet skall bidra till ökad information om våra vatten, initiera vattendragsvandringar och locka fler ut i naturen för att uppleva den fantastiskt rika naturen i Ätrans och Högvadsåns dalgångar. 

Deltagarna tog en kort fälttur till Övre Fare där vi besåg en gammal sågverksdamm där några av deltagarna kunde berätta historien från sågverkstiden.

Kulturhistoria vid den gamla sågverksdammen.

Vi fick också se unika Ätranlaxar som nu ordnade sina lekplatser i Fageredsån. Laxen har simmande anlänt hit till sin barndoms hem, från området kring Färöarna och Grönland.  Inspirerade av denna naturupplevelse återvände kursdeltagarna hem till stugvärmen.

Lekande laxar som tagit sig hit från Färöarna och förbi dammen vid Fare som visas på förra bilden. Tyvärr är laxarna kraftigt angripna av fiskmögel. (Klicka på bilden för att förstora).