Rödingens och öringens dag vid Vättern

2018-10-28 I går gick man ur huse i Huskvarna, Habo och Jönköping. Det var rödingens och öringens dag!

Länsstyrelsen i Jönköping, kommunernas naturavdelningar och hembygdens naturorganisationer samlar årligen till denna fest för att öka kunskapen om och förståelsen för Vätterns fiskar och “livet under ytan”. 

2018-10-28 Storrödingen leker vid Vätterns steniga strand i hamnen vid Huskvarna.

Huskvarna hamn var centrum för informationen om rödingens lek. Här fanns ett tält med fika och information. Besökare och barnfamiljer vandrade runt i hamnen och alla fick med hjälp av guider se ett färgsprakande skådespel där Vätterns rödingar lekte vid sjöns steniga stränder. Fikat värmde gott vid tältet där man också kunde ta del av informationsmaterial om Vätterns fiskarter, storrödingens liv och de bevarandeåtgärder som görs för att hålla bestånden i gynnsam bevarandestatus.

2018-10-28 Länsstyrelsens informationstält där man lämnar ut informationsmaterial om storrödingen, planscher om Vätterns fiskar, besökskartor och presenter till barnen. Videofilm visas om storrödingens liv och strax intill visas båtar för trollingfiske i Vänern.

Hembygdsgården Hovslätt, vackert belägen vid Tabergsån, var en av dagens informationspunkter där Vätterns öring stod i fokus. Länsstyrelsen hälsade välkommen och demonstrerade elfiske. Besökarna fick se små “öringbarn” som blir resultatet av de stora öringarnas lekbestyr. Upptech Science Center, Jönköpings kommun visade bottenfauna och det var barnens favorit att själva få håva upp några av de tusentals vattendjur som bor i Tabergsån. Det ger en god bild av naturens näringsväv och hur allt hänger samman.

2018-10-28 En av alla fantastiskt vackra åar vid Vättern där storöringen och harren har sina lekplatser. Trots att här inte var någon visningsstation kom lokalbefolkningen och berättade kunnigt för oss om de storöringar vi såg som rörde sig i ån.

Länsstyrelsens information pågick mellan kl. 10-15. Tiden gick fort när man skulle besöka olika stationer och aktiviteter. Rödingarnas färgprakt hänger kvar på näthinnan. Tänk att det finns 43 lokaliserade lekgrund för rödingen i Vättern. Och otaliga små åar med lek av harr och öring. Tack för att vi fick inblick i storrödingens fantastiska liv och för allt trevligt bemötande vid Vätterns strand!

Myndigheter och berörda organisationer skall ha en stor eloge för hur väl man lyckats med sitt informationsarbete.  När man som “utsocknes” kommer till festen tar lokalbefolkningen entusiastiskt hand om gästen och berättar stolt om de gemensamma “skatter” som finns i Vätterns fauna! Detta årliga event och information har gjort lokalbefolkningen till goda ambassadörer för Vätterns unika djurliv.