Ätran provtas med miljö-DNA-metodik för att påvisa laxparasiten

2018-10-09 Norska Veterinärinstitutet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund samverkar i ett projekt för att med modern DNA-teknik så kallad miljö-DNA, undersöka laxparasiten Gyrodactylus salaris Malmberg, 1957, i västsveriges åar med atlantlax.

Haakon Hansen, seniorforskare, Ph.D. i zoologi/parasitologi och Ph.D.-student Johannes Rusch leder provtagningarna.

– Vi har nyligen visat att vi kan påvisa G. salaris och två av parasitens viktigaste värdar, laks och regnbåge, med hjälp av DNA som samlas i vattenfilterprover. Vi pumpar ca 5 liter vatten från ån genom ett filter där partiklar samlas, berättar Haakon. Sedan tar vi med filtret till vårt lab för vidare analys. Där kan vi med hjälp av modern DNA teknik påvisa G. salaris utan att man behöver samla in någon lax.

De svenska forskarna Erik Degerman SLU och Per-Erik Jacobsen SSF sätter stort värde på samarbetet med de norska forskarna som arbetat länge med hur laxen påverkas av parasiten. De berättar att de genom samarbetet både får demonstrerat metoden och att man får tagit prover från flera av de västsvenska åarna. Läs mer på Sportfiskarnas hemsida här.

I Norge har vi de senaste åren haft en framgångsrik bekämpning av laxparasiten i våra älvar, berättar Haakon. Totalt har 50 älvar varit infekterade, men nu återstår bara 7. Laxparasiten har orsakat stora kostnader i Norge och nu när man framgångsrikt bekämpar parasiten önskar man inte få en ny spridningsvektor från de svenska gränsälvarna till de närbelägna norska älvarna.

Alla parter tjänar på om man kan minska spridningen av laxparasiten i våra atlantlaxbestånd. Projektet är ett win-win projekt för alla parter och bidrar till ökad förståelse hur lax-parasit-miljö påverkar på olika sätt i Norge och Sverige.

Tack till Haakon Hansen och de svenska forskarna som lämnat information och berättar om detta intressanta forskningsprojekt.

Referenser:
Johannes C. Rusch, Haakon Hansen, David A. Strand, Turhan Markussen, Sigurd Hytterød and Trude Vrålstad. 2018. Catching the fish with the worm: a case study on eDNA detection of the monogenean parasite Gyrodactylus salaris and two of its hosts, Atlantic salmon (Salmo salar) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). https://parasitesandvectors.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13071-018-2916-3

Ätranlax som infekterats av laxparasiten Gyrodactylus salaris. ©Ingemar Alenäs