Vinterfåglar in på knuten

2018-02-14 Resultatet av årets stora vinterfågelräkning är nu klar. Firma Ingemar Alenäs deltog liksom de senaste åren med sin vinterfågelmatning i Vessigebro.

Årets “bubblare” för landet som helhet var gråsiskan som knep en tredje plats antalsmässigt. Denna lilla tätting fotograferade jag vid Ätrans strand den 14/2, när den provianterade frön. Nya rön från ringmärkning visar att denna lilla fågel om vintern kommer till oss från nordost. Vid jultid fångades en ringmärkt gråsiska på Skagens fågelstation i norra Danmark. Denna individ visade sig vara märkt i nordöstra Kina hösten 2016. Den hade alltså tagit sig genom hela Sibirien och europeiska Ryssland innan den nådde Skandinavien, efter att ha flugit västerut ca 700 mil!

Detta får mig osökt att tänka på de ca 3000 ålyngel som i höstas fanns i Hertingforsen efter att ha tagit sig de 700 milen österut från Sargasso till Falkenberg. Och när de växt färdigt om ca 15 år  skall simma de 700 milen motströms tillbaka till Sargasso för att leka!

Fåglarnas och fiskarnas bedrifter får människans styrkeprov, Vasaloppet på 9 mil,  att blekna något vid en jämförelse.

En annan fågel som kom på besök till Vessigebro från norrland den 10/2 var sidensvansen. Någon uppmärksam utropade glatt “-Har du sett tofsviporna vad vackra de är!” Visst är de vackra och visst har de tofs när de sitter och mumsar på sommarens fallfrukt.

Läs mer om vinterfågelräkningen här