Värdet av Ätran och laxen

2018-04-02 Ingen har hittills beräknat Ätrans värde utifrån dess verkliga värde som producent av ekosystemtjänster.

För att få en liten inblick i värdet kan man använda sig av sentida forskningsresultat från andra laxälvar. En av våra fyra nationalälvar är Vindelälven känd för sina opåverkade forssträckor och rikliga produktion av lax. Doktor Cicilia Håkansson vid Umeå Universitet gjorde här sin doktorsavhandling just på laxens värde i Vindelälven.

Hon har utvärderat hur mycket svenska folket vill betala för att öka mängden vildlax som når lekplatserna i Vindelälven, på bekostnad av en minskad elproduktion. Målet är att öka antalet vandrande vildlaxar från dagens ungefär 3000 laxar/år till 4000 laxar/ år. För att mäta svenskarnas betalningsvilja gjorde hon en enkät bland ett slumpmässigt urval av den svenska befolkningen över 18 år. Studien visar att svenskarna är villiga att betala 96-517 miljoner kronor för att öka antalet vandrande vildlaxar från 3000 till 4000 per år i Vindelälven.

Hur går då detta forskarresultat att överföra på Ätran? Svaret är att det går inte! Att jämföra östersjöns blekköttiga, dioxinrika, ofta odlade lax med den rödköttiga, välsmakande, giftfria och vilda atlantalxen från Ätran är som att jämföra äpplen med päron!

Men vi kan konstatera att efter restaurering av Hertingforsen ökade uppvandringen av laxfisk i fiskräknaren vid Herting från ca 2000 till ca 4500 laxfiskar! Ökningen i Ätran är således större än den ökning som värdesattes till mellan 100 och 500 miljoner per år i Vindelälven! 

 Källa: Cecilia Håkansson institutionen för skogsekonomi, SLU 090-786 86 57 Läs mer här

Förslag forvaltningsplan för Ätran och laxen läs mer här:
2014-12-05 Förvaltningsplan för Ätran

PS Länsstyrelsen i Halland har nu gjort en delvärdering av Laxens värde i Falkenberg. Publikationen 2018:18 utkom i december 2018 och beräknar nettonuvärdet till 65,3 miljoner kronor. Läs mer här.
Läs hela Länsstyrelsens rapport här.  DS