Guidning vid Ätran

2018-05-24 Länsstyrelsen i Hallands län stod som värd för Sveriges länsstyrelsers miljönätverk. Halland visades upp från den soliga sidan. Atlantlaxen är Hallands landskapsdjur och vad passade då bättre än att visa upp Hertingprojektet i Falkenberg!

Johan Bengtsson från Destinationsbolaget hälsade välkomna och berättade om Ätrans Laxfiske och dess utvecklingsmöjligheter. Vi fick också en kort historisk resumé vad laxen betytt för Falkenberg historiskt. (se rubikbild)

Parkförvaltningen gör ett fantastiskt fint jobb och många av de tillresta besökarna berömde spontant den fina miljön längs Hertingforsen och kommunens arbete med skyltning, bekämpning av parkslide mm. En flugfiskare svängde elegant flugan i forsen och många blev sugna på att tillbringa några dagar i Falkenberg. Precis som engelsmännen och Wilkinson som skrivit boken “Days in Falkenberg”. Särskilt som de stora fiskarna tack vare fria vandringsvägar nu blir fler och fler.

Jens Melin och Carl-Göran Olofsson från FEAB berättade om Falkenbergs Energi och visade på möjligheterna att anpassa vattenkraften till en miljövänlig och hållbar elproduktion. En renovering pågår för att öka effektiviteten i kraftverket.

Hans Schibli Länsstyrelsen och Ingemar Alenäs ekologikonsult visade besökarna “Kungarundan” och berättade om Hertingprojektet och vandringsfisken. Projektet har inneburit att laxtillgången fördubblats och Ätrans naturvärden och ekosystemtjänster har ökat betydligt. De positiva återverkningarna märks tydligt ända upp till biflödet Högvadsån!

Elisabeth Thysell från länsstyrelsen berättade vid en station om havsnejonögats förunderliga liv. Nejonögonen har funnits på jorden längre än dinosaurierna! Och en grupp av besökarna fick se ett havsnejonöga som slingrade sig upp för forsen! Trots att beståndet i Sverige kanske inte är fler än 300 exemplar. Ätran är en pärla bland de halländska åarna och visade i dag upp sig i dag från sin soliga sida.

Text och foto: Ingemar Alenäs