Metartävling i Ätran

2018-05-10 Kristi himmelfärdsdag är av tradition “första metaredan”. Mårdaklevs byalag anordnar traditionsenligt metartävling i Ätran.

Bilden visar förra årets vinnare från Östabäck (längst bort på bryggan). I dag har han haft fiskelycka och fått abborre, mört och löja. Kanske tar han hem priset även i år och får en god middag på Klevs gästgiveri som pris.

Ätrans rena vatten är en förutsättning för att familjerna skall kunna samlas och njuta av gemenskapen och fisket vid ån. Ätran förenar till spännande aktiviteter för barnen och en stunds avkoppling för de vuxna. Läs mer om Ätrans vattenråd här.

Strandbriken är eroderad och flödet är lågt – man får hålla i de små barnen så att de inte faller i ån. Träden på motsatt sida faller dock i ån när brinken eroderas av de reglerade flödena i ån. Det har inte regnat i området på hela perioden men flödet följer elpriserna på spotmarknaden och de varierar.

När man tappar vatten från Fegen med en skillnad på 1,8 meter får vårlekande siklöjan problem och båtarna hamnar på torra land. Och nedströms blir problemen det omvända Kalvsjön översvämmas…