Kalkningen räddar arter

2018-02-09 En alldeles färsk utvärdering av 25 års kalkningsverksamhet visar att kalkningen räddat den biologiska mångfalden i kalkade vattendrag.

Den nya studien ”Effekter av kalkning på bottenfaunan i rinnande vatten” omfattar drygt 30 års undersökningar och är den första nationella utvärderingen av kalkningens effekter på bottenfauna. Utvärderingen omfattar närmare 7 000 provtillfällen från kalkade vattendrag och 1700 från okalkade referenser. 

Rapporten visar att antalet arter av bottendjur ökat med i genomsnitt 27 procent. I de suraste vattnen ökade antalet arter med närmare 70 procent. Framför allt ökade artrikedomen av dagsländor, nattsländor, skalbaggar och musslor.

För närvarande kalkas närmare 9 000 km vattendrag i Sverige för att motverka skador på fisk och annan fauna. De senaste fyrtio åren har fem miljoner ton kalk spridits i försurade sjöar och vattendrag i Sverige. Fortsatta kalkningsinsatser är avgörande för den biologiska mångfalden i våra försurningspåverkade vatten. 

Läs Pressmeddelandet från Hav här.

Läs mer och ladda ned rapporten här.

2020-03-20 Kalkdoseraren i Lillån doserar livgivande kalk. Kalkningen är livsuppehållande försvar för laxar, öringar, flodpärlmusslor och sländor. Kalkningen har pågått sedan 1978 i Falkenberg och måste fortsätta för att rädda liv.