Vattendagen Falkenberg

2018-04-12 Falkhallens Black Box fylldes av ca 400 åhörare när Mattias Klum höll ett inspirerande föredrag om världens vatten.

2018-04-12 Mattias Klum beskriver hur det gick till när han tog sin berömda bild av isbjörnen som täcker omslaget på National Geographics frontsida.

Mattias är en mästare att i bild beskriva det sköna i naturen och få oss att förstå värdet av naturens ekosystemtjänster.

Falkenbergs politiker och tjänstemän, myndighetspersoner, ideella organisationer, gymnasieskolans lärare och elever, representanter för Ätrans vattenråd och många fler var det som bänkade sig och lyssnade till Mattias kloka ord om vattnets värde för oss alla.

Det bådar gott för framtiden och vandringsfisken i Ätran och bevarandet av Ätrans internationellt unika naturvärden!