Biologisk mångfald

2018-11-19 Rebecka Le Moine gästade Falkenberg och höll ett inspirerande föredrag om biologisk mångfald. Rebecka är nybliven riksdagsledamot och 2017 blev hon prisad som årets miljöhjälte av Världsnaturfonden.

Rebecka har också gjort sig känd för sitt arbete med den biologiska mångfaldens dag som inträffar varje år den 22 maj. Läs mer här.

Med stort engagemang och kunnighet berättade Rebecka om vår tids primära miljöfråga; den biologiska mångfalden.  Vi fick bl.a. följa med på Rebeckas resa till Indien och höra hur framgångsrikt deras arbete är med att bevara tigern. Rebeckas respekt, förståelse och kunnighet om värdet av all biologisk mångfald var imponerande, kanske har t.o.m. en fästing en plats i livets väv.

Även i Sverige har vi nått framgång med att göra åtgärder för att bevara mångfalden såsom biotopvård för lövgrodan i Skåne. De största vinsterna i det biologiska mångfaldsarbetet finns att göra när det gäller våra areella näringar jord- och skogsbruk.

Rödlistade arter dominerar i Skogs- och jordbrukslandskapet. Konventionella brukningsmetoder innebär en förlust av den biologiska mångfalden. Klimatförändringar har liten påverkan även om denna påverkan får stort utrymme i massmedia. Klicka på bilden för att få den större.

Det blev livliga diskussioner när det kom in på frågor som rörde både ego och eco. Allemansrätten och strandskyddet är viktiga frågor för naturens och vårt eget välbefinnande.

Rebecka blev i november av Miljöpartiet vald till politisk talesperson i riksdagen för den biologiska mångfalden. Det här är första gången den biologiska mångfalden får en egen talesperson i riksdagen! Vi önskar Rebecka lycka till med det fortsatta arbetet för den biologiska mångfalden. Läs mer här.