Naturfoto

Dokumentation av naturen är ett av mina intressen.
Kameran finns ofta med på min vandring.
En bild berättar mer än 1000 ord. Och min bildbank består av tusentals bilder. Som alla berättar en historia.
Se  berättelsen om den hotade ålen nedan.

När man ser hur fantastisk naturen är i stort och smått, så vaknar intresset för att bevara detta fantastiska, så att kommande generationer också får uppleva. 

Ålynglen kallas glasålar när de kommer hit från sin sjuhundra-milaresa från Sargassohavet. De är små och bräckliga och man ser hur deras hjärta slår. Om man ser dem alls. Hjärtat slår för att växa upp i våra Halländska sjöar. Kameran var med i Holland.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAFramme vid ån kommer kraft-verksdammar i deras väg. De klättrar förgäves uppför lodräta betongmurar men väggen är dem övermäktig. Kameran var med vid Hertingdammen kl. 00:00. Stopp. Men dammen är nu ett minne blott. Och ynglen kan vandra vidare på sin väg mot okänt mål. Kanske var det Hjärtaredssjön där de kan växa sig stora under 15 år. Därefter är de “fullvuxna” och klarar att vandra tillbaka de 700 milen till Sargassohavet för att fira bröllop på sin 25 års dag.

Men kraftverksgaller och turbiner är nästa fara. Kameran var med vid Ätrafors 07:00. I skydd av mörkret trodde ålarna att de var säkra men galler och turbiner blev hundra lekålars öde. Hertingdammen är borta och gallret vid Ätrafors är nu mer fisksäkert. Hundratals hinder kvarstår.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kameran har dokumenterat. Ålen är hotad. Endast 1% av beståndet är nu kvar av de ca en miljon ålar som varje år simmade upp i Ätran. Åtgärder har påbörjats och en ålyngelledare installerades 2006 i Ätran. Den räddade 100 000 ålyngel fram till 2013 när Herting-dammen revs. Mera åtgärder måste vidtas. För inte vill väl vi vara den generation som fick ålens hjärta att sluta slå? Men det finns hopp. Tio år efter ålyngelledaren vid Herting anslår nu Formas tre miljoner kronor till ett forskningsprojekt för att finna lösningar för den akut hotade ålen.

Docent Olle Calles vid Karlstads Universitet får 1 000 000 kr i forskningsmedel årligen av Formas 2016, 2017 och 2018 för att se hur man skall hjälpa ålynglen att överleva. (Det skulle ha motsvarat en krona per ål som fordom vandrade upp i Ätran !) Läs mer.
Läs mer om Ål i ÄtranÄlvräddarna om ålen. Fortsättning följer.
Ål på Naturmorgon P1. Anders Nilsson berättar om ålens liv.

Ny rapport sept. 2015 från WWF, Älvräddarna, Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen. Rikedomar i rinnande vatten.

Artikel 2016 Hallands Natur. Hur är det med den biologiska mångfalden i Havet? Vad är det för slag som pågår under tångbältet? Läs mer och se några foton här HN2016,29-33 (1)