EU pengar till kalkning för ålen!

2018-04-25 Det är allom bekant att ålen är nära utrotningens gräns och att bara en procent återstår av det europeiska ålbeståndet. Det är mindre bekant att det beror på att ålen genom dammar är utestängd från i stort sett hela sitt forna utbredningsområde i Sveriges sjöar och vattendrag.

Ytterst få känner också till att ålen är beroende av ett bra pH-värde för sin uppväxt. 

Doktor Hans Oscarson är en av landets främsta limnologer och han beskriver sina erfarenheter i en aktuell rapport 2015 om Nykalkningsbehovet i Sverige. Enligt rapporten finns i Västerhavets vattendistrikt ca 10 000 sjöar varav ca 5000 är försurade och att det finns ca 2500 försurade sjöar som inte kalkas! Dessa sjöar var tidigare viktiga uppväxtområden för honor av europeisk ål!

Hans skriver att Halland är ett av de län som har allra störst andel försurade vatten. Enligt tidigare kalkningsansvarige Lars Stibe är ca 80 procent av länets sjöar fortfarande försurade! Hans skriver vidare ” I Hallands län finns även ett unikt exempel på kalkningsverksamhet riktad mot fiskarten ål. Ingemar Alenäs, kommunekolog i Falkenberg kommun, har varit projektledare för EU-projektet Levande Nordsjön/Living North Sea där man med EU-medel kalkat försurade sjöar för att gynna en ökad ålproduktion.  Alenäs … anser att nykalkning tillsammans med andra åtgärder kan vara avgörande för att rädda ålen”. Läs mer här. sid 24-25.