Framtidens vattenkraft

2017-09-04 Framtidens vattenkraft släpper fiskarna fria!
SNF Svenska Naturskyddsföreningen använder Thomas Anderssons fina bild av den restaurerade Hertingforsen för att tolka laxarnas lycka över att de fått fria vandringsvägar. (se nedan)

Dessutom har det fötts 13 000 nya laxyngel i forsen, livet leker för laxen!

Provfiske pågår i den restaurerade Hertingforsen. Flugfisket har varit gott för testfiskaren Jesper (se bilden ovan). Fisket har också blivit bättre i forsen vid bron i Vessigebro där fiskekortförsäljningen fördubblats! Och i Högvadsån kommer vårlaxen ca en månad tidigare än förut! Den 1/4 2018 öppnades forsen för flugfiske. Läs om några entusiastiska fiskares upplevelser här. och här.

Mängden vandrande lax har ökat i hela ån efter det att laxen släpptes fri. Förutsättningarna för fler och större laxar har ökat!

SNF skriver: Bilder före och efter ombyggnationen av Hertings kraftverk i Ätran. Här har Falkenbergs kommun verkligen förstått värdet av levande vattendrag och skapat fri och säker passage för alla fiskar både upp och ner.

Läs mer här