Ekosystemtjänster

Vad är ekosystemtjänster? Kanske är det en tjänst vi människor gör naturen? Nej, det är mycket viktigare än så. Det är tjänster som vi får gratis från naturen och som gör att vi människor kan överleva. Ett bra exempel är att träd och gröna växter producerar syre som vi andas! Eller att maskar och goda bakterier bryter ned löven till jord och mylla. I en studie uppskattas alla jordens ekosystemtjänster ha ett dubbelt så stort ekonomiskt värde som alla länders samlade BNP. Läs mer i Statens Offentliga Utredningar SOU 2013:68

Chalmers Tekniska Högskola har räknat ut att värdet av Mälarens ekosystemtjänster är ca 40 miljarder årligen. (ISSN 1653-8870)Ätrans avrinningsområde är en tiondel av Mälarens. Motsvarande värde av Ätrans ekosystemtjänster skulle vara ca 4 miljarder kronor.

Mälarens värde

Då förstår vi att vi måste använda, förvalta och utveckla ekosystemtjänsterna med tanke på hållbarhet och med ekologisk kunskap. Det duger inte att missbruka dessa tillgångar. Drick av Ätrans vatten, fiska lax i Falkenberg, bada i sjön Fegen, paddla kanot i Lillån eller bli guidad vid Hertingforsen. Upptäck värdet av naturen i Falkenberg och hallandskusten.  Se Naturguide Falkenberg (Tar några sek. att ladda, men är värd väntan för att se Thomas Andersson/N fantastiska naturbilder)
Boka en guidning Läs mer här
Inom Helge ås avrinningsområde har man haft ett EU-projekt för att se hur man skall samförvalta och utveckla värdet av sina ekosystemtjänster. Dessa erfarenheter kan vi direkt använda för att utveckla Ätran. Läs mer här.

Värdet av Ätran och laxen Läs mer här
Läs mer Kustfiske och Fiskevård
Laxens värde Läs mer här

P1090432Falkenberg har över 250 sjöar där man kan finna svalka.

IMG_5485Tidig mosaikslända en vårdag vid Ljungsjön nära Falkenberg.