Kategoriarkiv: 1. Naturnytt

Laxen vandrar i Ätran

2016-05-05 Vid Nydala finns Atlantlaxens viktigaste “forskningsstation” i Sverige. Här märker och dokumenterar makarna Berit och Sven-Erik Möller de utvandrande laxynglen. Arbetet vid Nydala påbörjades 1954 och ger viktig information om Ätranlaxens vandringsmönster.

Även de uppvandrande blanklaxarna dokumenteras. Hittills i år har 58 stora blanklaxar noterats i fångststationen som utgörs av den tidigare laxfällan. Detta är det bästa resultat som noterats i början på maj i “mannaminne”. Vattenflödet har varit rikligt i vår vilket är en del av förklaringen. 2016-05-15 har 70 laxar lyfts över fallet i Nydala.

De nyöppnade vandringsvägarna vid Hertingforsen i Falkenberg har även visat sig ha oväntat positiva effekter på Ätrans laxbestånd. Vandringsmönstret är nu mer naturligt vilket gynnar den tidigt stigande vårlaxen. Dessutom finns nu ca 13 000 laxyngel i den restaurerade gamla åfåran i Hertingforsen. Läs mer om Hertingprojektets positiva effekter  i HN 2016.05-17.

Havs- och vattenmyndigheten har föreslagit Ätran som Indexälv.
Detta innebär förhoppningsvis att det viktiga dokumentationsarbetet vid Nydala säkras.

 

Salamandrar på väg

2016-04-28 Forsvägen i Vessigebro används av både bilister och salamandrar. I bland slutar denna trafik illa för salamandrarna som är på väg från ekskogen till våtmarken för att leka och lägga sin rom.

IMG_9998
2016-04-28 Kl. 22.00 En sällsynt större vattensalamander passerar över Forsvägen. Det går långsamt då temperaturen ute är ca 3 grader och nyfallet hagel delvis täcker marken.

Vessigebro vägsamfällighetsförening har förtjänstfullt satt upp skyltar som en liten påminnelse om att vi skall vara rädda om dessa små oskyddade trafikanter. Vessigebro tog snabbt efter det goda exemplet från Surahammars kommun Läs mer här.

Salamandrarna vandrar mest i skydd av nattens mörker vilket gör dem särskilt svåra att upptäcka. Men vi gör så gott vi kan och varje djur som vi undviker att köra över kan ge upphov till tiotals nya salamandrar. Läs mer om salamandrarna här.

PS. Redan första kvällen skyltarna satts upp passerade en större vattensalamder (säkert) över vägen.

 

Laxen märks vid Nydala.

2016-04-08 Årets märkning av laxsmolt har påbörjats vid Nydala i Högvadsån. Smolten vandrar ut till havet under perioden mars till maj. Då har Berit och Sven-Erik bråda tider med att märka 100-tals yngel som de fångar i en särskild smoltfälla.

Märkningarna ger viktig information om laxens ekologi och används när man skall upprätta förvaltningsplaner för Atlantlaxen. Ätran är föreslagen som västkustens första indexälv för lax.

Antalet öringyngel har ökat de senaste åren och det gäller för märkarna att skilja på lax och öring. Men det är inga problem för de vana märkarna vid Nydala.

IMG_2441 IMG_2540

IMG_2528

Märkta laxyngel, notera de stora bröstfenorna.

Trandansen

2016-04-01 Naturnytts redaktör följde Ätran upp mot källan vid Ulricehamn och Falköping. Vid Hornborgasjön samlas så här års tusentals tranor. Tranorna räknas på kvällen när de lämnar åkrarna och flyger ner mot sjön för att övernatta. Dagen till ära trumpetade 15 500 tranor en fanfar till jubilaren. Ett pampigare firande får man leta efter! Webbkamera live Trandansen.

IMG_1192

IMG_0907

IMG_1196

Salamandrar på väg!

2016-03-31 Forsvägen. Nu på våren är salamandrarna på vandring från sina övervintringsplatser i skogen till våtmarker och IMG_0141vattensamlingar för att leka. Regninga, varma vårnätter är deras favoritväder för att inte synas. För att inte bli uppätna har de dessutom starka orange färger och smakar illa (lätt giftiga). Men skyddet fungerar tyvärr inte mot trafiken.
IMG_0148
På morronen den sista mars låg sju mindre vattensalamandrar och tre större vattensalamandrar överkörda efter att ha försökt passera till den anlagda våtmarken invid Forsvägen. Den 4 april låg ett 40-tal salamandrar överkörda på vägen. Den större vattensalamandern har mörkare rygg och är sällsynt och rödlistad.

IMG_0158

Falkenbergs kommun har förtjänstfullt lämnat bidrag till många våtmarker där nu salamandrarna leker sina vårlekar. Surahammars kommun har vid behov satt upp skyltar för att man skall se sina medtrafikanter. Salamandrarna vid Forsvägen hälsar att det vore tacksamt om de också kunde få hjälp med skyltar vid sitt “övergångsställe” på Forsvägen. Läs även Salamandrar vandrar.

IMG_2068 - kopia

Salamandrar skylt

Länk till Surahammars kommun

 

Första laxen i Ätran!

Redan den 9 mars vandrade första blanklaxen upp i Ätran! Detta bådar gott inför årets fiskepremiär den 1 april! Det var en vacker fisk på hela 80 centimeter. Den 23 mars vandrade en blanklax på 90 cm upp genom räknaren. Nu har årets vandring av nystigen blanklax börjat på allvar! Håll utkik efter blanklaxar märkta vid ryggfenan med det blågula “Kungamärket” de skall komma i år!

Videon kommer från www.fiskdata .se

Den 20 mars vandrade upp en odlingsskadad regnbåge som uppenbarligen rymt från någon fiskodling. Vi hoppas att denna fisk inte överför några sjukdomar till Ätrans naturliga laxbestånd.

Skötsel med svedjebruk

Ett glatt gäng från Vessigebro vägsamfällighetsförening samlades på tisdagen för att vårda en av Vessiges fina ängsmarker. Skötselplaner har tidigare upprättats av firma BioDivers för att växter, fjärilar och bin skall gynnas på bästa sätt. Läs mer i Naturnära områden i Vessigebro.

Vattenbehållare, vattenkannor och räfsor var viktiga tillbehör för att hålla elden på rätt ställen. Arbetet fick avbrytas då vinden förde en del av röken mot bebyggelsen. De medhavda kaffekorgarna togs fram och  alla njöt av kaffe och den goda grannsamverkan.

Läs mer Naturvårdsbränning i gräsmarker

IMG_7722

IMG_7711

Violettkantad guldvinge är en av de rödlistade arter som brukar ses på den omskötta ängen i Vessigebro.

Guldvinge

 

Oljefynd i Gruebäck

Olja Gruebäck 22016-03-01 Gruebäck är en fin liten “oas” för invånarna i Falkenbergs tätort. Kommunen planerar naturvårdsprojekt i bäcken. Naturnytts redaktör var i dag på plats för att fotografera miljön och någon av de strömstarar som brukar hålla till i bäcken.

Det blev foton på ett ovanligt färggrant vatten. Men det var inte så trevligt som det såg ut, utan stank kraftigt av lättflytande olja. Utsläppet kunde följas hela vägen ut till Ätran där det blandade sig med de änder som brukar matas och hålla till vid vårdcentralen.

Kommunen informerades och räddningstjänsten var inkopplad under Måndagen 2016-02-29. Vi får hålla tummarna för att man hittar källan och får stopp på oljan. Den passar inte in i miljön i Gruebäck där den kan orsaka skada. Och stort lidande för strömstarar, änder och mandarinanden.
PS. VIVAB ordnade så att länsar las ut vid middagstid på  Onsdagen 2016-03-02.
Utsläppen fortsätter tre veckor efter det att Naturnytt larmat.
Nya länsar lades ut i Ätran 2016-03-18. Enligt HN har man fortfarande inte hittat källan. Nu får vi hoppas att man fortsätter att leta efter oljekällan.
Läs mer här HN
Läs mer HN Dieselutsläpp fortsätter att gäcka kommunen
Läs mer här Falkenbergs kommun.

And
2016-03-01Vårdcentralen, Falkenberg. Flyende and som inte gillar oljebad.

Cold Response Nato övning

Glommen 2016-02-27 kl 13:04. Sex amerikanska jaktplan av typen F 16 eskorterade ett större tankerplan över Glommen i dag.  De sex jaktplanen hade startat från en Natobas i Italien medan tankern hade startat från en Natobas i England. Jaktplanen kan tanka bränsle direkt i luften från det större tankerplanet.

Planen deltog i övningen Cold Response som har planerats i något år. Sverige har 2 000 egna deltagare och eget flyg med i övningen, säger Försvarsmaktens informatör. Deltagande länder är Norge, Belgien, Kanada, Danmark, Finland, Frankrike, Lettland, Nederländerna, Polen, Sverige, USA, Tyskland, Spanien och Storbritannien. Detta är första året som en liknande Natoövning även inkluderar Svenskt territorium.

IMG_9629Morups fyr fick tillfälligt en något udda dekoration med anledning av Natoövningen Cold Response. Det verkar nästan som om fyren på något sätt försöker förmedla sig med Natostyrkorna.

Eller går kommunikationen i omvänd riktning uppifrån ner till fyren?

I Breviken flög sånglärkor, starar och tofsvipor ovetande, obekymrat omkring i det vackra vårvädret.

 

Mandarinand i Ätran

Mandarinanden är ursprungligen en östasiatisk andart som hålls i parker och zoologiska trädgårdar för sin fjäderprakt. Just nu finns en hona i Ätan i Falkenberg tillsammans med de vanliga gräsänderna.

IMG_8719Mandarinanden kanske ville kolla in Hertingprojektet som gett eko i hela världen. Men det är mest troligt att hon lockats av de vänliga människor som matar änderna vintertid. Det händer hela tiden intressanta saker i och kring vårt vatten Ätran.