Avvikande lax i ätran

2019-05-02 Främmande laxar noterades 2017 i Ätran. Därför kollas nu bilderna i fiskräknaren vid Herting extra noga.

Laxarna i Ätran räknas dels vid Herting i Falkenberg och dels vid Nydala. Hittills i år har 69 laxar registrerats av kameran i Falkenberg (Källa: www.fiskdata.se)

Vid Nydala kvarn har man hittills registrerat 29 laxar i fällan. Kanske varannan lax hoppar upp själv i fallet. Detta indikerar att alla uppvandrande laxar inte räknats vid Herting. Dels kan det vara så att laxar hoppar oräknade över ledarmarna och dels var man sen med att montera fällan och laxar vandrade oräknade upp i Ätran.

Nydala håller noggrann koll på vad som händer och ringde mig om en filmad lax vid Herting som var en 95 cm lång blanklax. Laxen hade ett avvikande utseende från vad som är en “normal” Ätranlax.

Tankarna går till silverlax eller hundlax på denna avvikande individ. Storleken på hundlax brukar vara mindre då dessa oftast vandrar tillbaka efter ett år i havet och då har en mindre storlek. Odlade laxar kan också vara “deformerade” och ha ett avvikande utseende. Om denna spetsnosiga lax fångas i Nydala får vi klarhet i dess arttillhörighet.

Vi får annars vänta till experterna kollat originalfilmen från fiskräknaren vid Herting. Vi väntar nu på första havsnejonögat, majfiskar och andra spännande besök från Ätrans 35 olika fiskarter!

PS Experterna på Fiskevårdsteknik som kollar bilderna från kameran bedömer fisken till en vanlig atlantlax. DS

De som sköter fiskräknaren vid Herting gör ett värdefullt och gediget jobb. Kraftbolaget FEAB kollar driften på plats och rengör utrustning mm med jämna mellanrum. Fiskevårdsteknik utvärderar och räknar varje enskild fisk som filmas. Det är ett viktigt jobb som läggs ned för att öka kunskapen om Ätrans vandrande fiskar.

För att ytterligare öka precisionen i dessa mätningar skulle man kunna undersöka hur många laxfiskar som vid olika flöden passerar över överfallsarmarna utan att bli filmade i kameran. Man skulle också kunna undersöka om havsnejonögon kan passera mellan gallren vid sidan om fiskräknaren.

Ätran är vår enda “Indexälv” på västkusten och resultaten ligger till grund för förvaltningen av Sveriges Atlantaxbestånd, därför är det viktigt att ha full koll på fiskvandringen i Ätran.