Sjuka laxar i Ätran

2019-06-01 Ätrans laxar är vid denna tid vanligen silvriga, starka och livskraftiga. Nu noteras ett antal sjuka, svaga och svampangripna laxar i Ätran.

Det har varit ovanligt med sjuka laxar så tidigt på säsongen. Men de senaste åren har det blivit alltmer vanligt med denna typ av skador och konditionsnedsättning på Ätranlaxen. Detta fenomen har tidigare främst uppmärksammats i Östersjöälvar.

Tyvärr ligger nu Ätran i topp för antalet tidiga skador på nystigen blanklax. Se mer på SVA:s hemsida för rapporter av sjuk fisk här.
Vid fiskräkning i Nydala har man hittills noterat 14 döende laxar som drivit nedströms. De tas om hand och grävs ned. Sjukdom har således drabbat de uppvandrade laxarna på sina lekområden uppströms Nydala i Högvadsån.

Sportfiskare i Ätran får i fiskevårdande syfte inte fånga fler än tre laxar före den 1 juli sedan är kvoten fylld. Nu riskeras att dessa sjuka, svampangripna fiskar återsätts. Ätrans laxbestånd behöver under rådande omständigheter stärkas. Fiskeregler och information kan användas för att marginellt minska risken för spridning av sjuk fisk.

2019-06-08 Sjuk fisk även i Norge. Läs mer hur organisationen
Redd Villaksen tar hand om problemet i vårt grannland.

– Vi vet ikke hva årsaken er enda, sier Britt Tørud ved Veterinærinstituttet til Jakt & Fiske. Mattilsynet understreker pålegget om desinfisering mellom alle vassdrag. Brudd på pålegget er straffbart. Läs merhär.

Ju kraftigare Ätrans laxbestånd är desto bättre motståndskraft (resiliens) har det mot olika typer av sjukdomar och påverkan. Därför är det nu viktigt inför förestående omprövning av Ätrans vattendomar att åtgärder vidtas för att stärka Ätrans unika laxbestånd. Här finns en potential att rädda tusentals laxar.

Hertingprojektet är i detta avseende ett föredöme. Om man på samma sätt släppte vatten i döda åfåran vid Ätrafors skulle ytterligare tiotusentals laxyngel produceras i Ätran! Potentialen för laxproduktion är också stor vid uppströms belägna kraftverk vid Yngeredsfors, Boaforsen, Skogsforsen (Stampån) och Skåpanäs forsar! Detta är särskilt angeläget eftersom den nu aktuella sjukdomen endast verkar drabba vuxen lax och inte laxyngel! Frågan om vatten i Ätran eller torrläggning äger vi själva här i Sverige! Läs mer här.

Hur kommer det sig att den friska Ätranlaxen smittas av dödliga sjukdomar? Odling av laxfisk riskerar att vara en allvarlig smittorisk för Ätrans laxar. Naturnytt har så sent som förra hösten varnat för detta. Läs mer här.

Orsakerna till fiskdöden i Ätran kan vara en kombination av olika faktorer. Vitaminbrist (Thiamin) är känt hos laxbestånd. Tillförsel av miljögifter i vatten från jordbruk och skogsbruk (Roundup och cypermetrin) är känt. Tillförsel av gifter från medicinering av människor och djur (klorfenak) är känt. Många av dessa substanser är starkt giftiga för fisk. Överfiske av bl.a. foderfisk på laxens uppväxtområden är känt. Laxdöden vid Ätrafors kraftverk när Ätrans gamla åfåra torrläggs är känd. Roundup, cypermetrin och klorfenak är förbjudet i vissa länder men tillåtet i Sverige. Frågan om rent, giftfritt vatten i Ätran äger vi själva här i Sverige!

Läs mer om den “okända” laxdöden i P1 Kaliber här.

2019-06-12 Länsstyrelsen i Halland skriver på sin hemsida om sjuka laxar på västkusten. Läs mer här.

Bilden i ingressen är tagen 2019-05-29 av Firma Ingemar Alenäs och visar en sjuk tiokiloslax vid Hertings fiskräknare i Ätran. DS

PS. P4 Göteborg rapporterar den 13 juli 2019 att nu skall
Joachim Sturve, professor i ekotoxikologi på Göteborgs universitet, utföra provtagningar på sjuka laxar i flera vattendrag i Halland och Bohuslän. Läs mer här. DS