Fika med fisken

2020-08-20 “Besök en fiskväg i sommar” är en stor turistsatsning som man nu lanserar i Stockholmsregionen. Fikaplatser och informationsskyltar har iordningställts vid 17 fiskvägar i forsande vatten. Miljöerna lockar tusentals besökare. Läs mer här.

Satsningen är ett delprojekt i det större EU-projektet Rich Waters – rika vatten. Regionen har verkligen förstått betydelsen av fria vandringsvägar för fisken. Turister som “hemestrar” kommer för att uppleva när fiskarna vandrar till sina hemmavatten.

Ätrans vandringsfiskar lockade tusentals personer när HM Carl XVI Gustaf för 6 år och 142 dagar sedan invigde Hertingforsen. Läs mer på Kungahusets hemsida här och här.

2014-04-01 Folkvandring vid invigningen av Hertingforsen i Falkenberg.

Dagen till ära hade man ordnat den nygrusade “Kungapromenaden” kantad av blomdekorationer och tilltalande informationsskyltar för att berätta om detta unika projekt för vandringsfiskarna. Projektet kostade ca 45 miljoner kronor och finansierades bl.a. med EU-bidrag. Manegen var krattad inför kommande turistsatsning. Falkenberg hade tagit vara på sitt signum att vara “Laxastan´”.

Falkenberg har historiskt varit framstående både inom energiområdet och som Sveriges centrum för den naturliga Atlantlaxen. Grön energi och biologisk mångfald förenas nu i Hertingforsen.
Hertingprojektet är unikt då alla fiskarter har fria vandringsvägar både uppströms och nedströms i Ätran. Det är lika för alla fiskarter oavsett om du är lax, havsnejonöga, majfisk eller ål.
Falkenbergs signum har varit ekologisk hållbarhet, vilket nu befästs i det unika Hertingprojektet. Det innebär även ekonomisk hållbarhet. Länsstyrelsens beräkning av projektets nettonuvärde är 65 miljoner kronor, när alla kostnader är fråndragna. Läs rapporten här.

Hertingprojektet har blivit en succe´ för vandringsfiskarna. Laxvandringen ökade från ca 2000 laxar till ca 4000 laxar årligen. Svagsimmande ålar och havsnejonögon som tidigare var instängda kan nu passera i Ätrans gamla restaurerade åfåra och simma till sina lek- och uppväxtområden. Den biologiska mångfalden blomstrar.

Men turistsatsningen kom av sig. De fina informationsskyltarna (ett tiotal) har sedan något år tillbaka prytt kommunens undangömda skyltförråd och ingen ny information finns på plats. Aktuella informationsbroschyrer om Ätrans promenader slutar vid laxbron och inkluderar inte forsen. Guidade turer vid forsen kan beställas här. och kommer att återupptas när covidläget förbättrats.

Medborgarförslagen för att göra projektet och Falkenberg mer attraktivt som upplevelse är många. Visning av fiskkamerans vandrande laxar på skärmen vid laxstugan är ett förslag. Upprustning av den vackra fiskodlingen belägen mellan Laxstugan och Hertings gamla kraftstation är ett annat förslag från kommunens medborgare. Kommunen arbetar sedan 2015 med projektet “Utvecklingsmöjligheter vid Hertingforsen”. Läs mer här.

Här skulle man bl.a. kunna informera om den historiska fiskodlingen och engelsmännens förtjusning över Ätran som laxfiskevatten. Event med Laxauktionen som ingrediens är ett annat förslag för att utveckla det som är unikt för Laxastan´ Falkenberg. Vi ser med spänd förväntan fram emot resultatet av kommunens femåriga projekt “Utvecklingsmöjligheter vid Hertingforsen”.