Hertingforsen torrlagd

2016-07-18 hände det som inte fick hända; den nyligen restaurerade Hertingforsen torrlades och endast 3,8 kubikmeter vatten per sekund släpptes i stigrännan.
2016-07-18 Redogörelse av FEAB händelse i Ätran

Fina Fisken Igen Nyhetsbrev nr1 2016 från Falkenberg Energi.
Läs nyhetsbrevet här.

Falkenbergs kommun har hösten 2015 lämnat ut samrådshandlingar om att få minska minimitappningen i Hertingforsen till 3,6 kubikmeter per sekund. Läs dokumentet här:
Samråd ändring av tillstånd Övriga intressenter
Fiskerättsägare har inte fått besked om att ansökan är behandlad.

Gällande vattendom säger att det skall gå minst 11 kubikmeter i sekunden i forsen, för att fisken som produceras där skall överleva. Elfisken hösten 2015 visar att det då fanns ca. 14 000 laxyngel i forsen. Läs mer här.

2015-09-08 Tvåsomrigt laxyngel i god kondition.
2015-09-08 Tvåsomrigt laxyngel i god kondition.

Bilden i huvudet på sidan visar en försökstappning med ca 3-5 kubikmeter per sekund. Troligen har två års produktion av 14 000 laxyngel spolierats då dessa laxyngels uppväxtområden torrlagts. Laxar som skulle bidra till ett förbättrat fiske vid laxbron i Ätran och till en kontinuerlig produktion av lax i forsen.  Detta var en viktig hörnsten i Hertingprojektet som kommunen själv drivit. Nu bör man dokumentera vad som hänt genom att upprepa 2015 års elfisken.

Och sedan bör man upprätta en plan för att inte samma fadäs skall ske kommande år. Sommarens torrläggning orsakar två års försämrat laxfiske vid laxbron.  Hertingprojektet som kostat ca 34 miljoner kronor kommer dock att ge mångdubbelt tillbaka om man fortsättningsvis utnyttjar de fördelar som projektet skapat.

Länsstyrelsen har rubricerat Ätrans Sportfiskeförenings anmälan om brott mot vattenlagen när Hertingforsen torrlades som: “Begäran om tillsyn av vattenverksamhet”. Läs om länsstyrelsens registrering av ärendet här.

Länsstyrelsen har rubricerat kommunens egen anmälan (från Feab) om frångående av vattendomen som: “Information om driftstörning, Hertings kraftstation”. Läs mer här. Dessa båda ärenden har olika handläggare. Diarieförd handling om anmälan för brott mot gällande vattendom på en minimitappning av 11 kbm per sekund i Hertingforsen, saknas.

Lyssna på Radio Hallands rapportering av händelsen här (29:33 till 35:32 min in i sändningen) och här.

Rapport på den stora fiskesidan FishEco här.

Artikel Fiskejournalen Läs mer här

Älvräddarna önskar att länsstyrelsen agerar Läs mer här

Fisheco rapporterar Läs mer här

PS Torrläggningen av Hertingforsen berodde inte på torka. Någon dag efter händelsen körde Ätrafors kraftverk 35 kubikmeter i sekunden i Ätran. DS