Guldregn över laxen

2018-10-23 Kommunbidrag, Länsstyrelsebidrag, Kraftbidrag och EU-bidrag. Aldrig har laxen och vandringsfisken haft så mycket pengar i tillgängliga bidrag som nu.

Falkenbergs kommun har sedan några år genom Kommunstyrelsen avsatt 200 000 kronor till vandringsfisken i Ätran. Läs mer  2016-10-25 KS uppdrag om fria vandringsvägar. Länsstyrelsen gav 2015 en miljon kronor till kommunen för att ordna vandringsväg för laxen i Stockån förbi dammen i Okome. Läs mer Stockån beslut KS 2015-381. Länsstyrelserna har genom beslut fått 16 miljoner kronor för återställningsprojekt i rinnande vatten. Läs mer 2018-10-17 Utlysning – Förstärkning av länsstyrelsernas arbete genom bidrag till projekt för vattendragsrestaurering . Länsstyrelsen i Västra Götaland arbetar i samråd med Falkenbergs kommun och Länsstyrelsen i Halland med ansökan för ett mångmiljonprojekt för atlantlaxen kallat Atlantlax LIFE. Havs och vattenmyndigheten har avsatt 250 000 kronor för arbetet med laxens år 2019. Läs mer här och här.  Hav har gjort en storsatsning på laxen de senaste åren. Läs mer här. Kraftbolagen har avsatt ofattbara tio miljarder kronor i en fond där man kan söka medel för fria vandringsvägar till vandringsfisken. Läs mer här.

Ätranlaxen hoppar av glädje över denna goda vilja att få fria vandringsvägar och vatten i torrlagda åfåror. Sveriges starkaste och mest unika atlantlaxbestånd borde få ta del av detta guldregn. Särskilt som behovet av åtgärder är stort, och förslag på åtgärder redan är framtagna, EU-LIFE Nature ansökan 2018 Åtgärdsförslag Ätran 2017-11-14 och EU-LIFE Nature ansökan 2018 Åtgärdsförslag Ätran

Laxen är  inte läs- och skrivkunnig utan endast simkunnig. Därför behövs någon som kan ta emot alla pengar för Ätranlaxens räkning. Och tillse att laxen får vad som behövs för sin fria vandring. Som ex. VATTEN vilket saknas i Ätran på laxens Natura 2000-område vid Ätrafors! Se här. Nu finns pengarna och det är endast intresse, engagemang och beslut som fattas!