Svenska kräftor stoppas

2022-09-22 TV4 rapporterar att försäljning av svenska insjökräftor kan komma att stoppas nästa säsong.

Svenska insjö- och signalkräftor kan stoppas från försäljning nästa sommar. Anledningen är att de har så höga halter av miljögiftet PFAS att de riskerar att inte klara EU:s nya gränsvärden som presenteras i dagarna.

EU:s nya gränsvärde för PFAS ligger på 3 ng/g. Testfaktas analyser av svenska kräftor från bl.a. Vänern och Vättern visade på halter om 7, 9 och 14 ng/g. Halterna PFAS i alla utländska kräftor var mycket lägre än i de svenska så de får grönt ljus, medan svenska kräftor får rött ljus.

Petra Bergkvist på Livsmedelsverket säger att dessa kräftor inte får säljas i svenska affärer efter den 1 januari 2023.

Åke Bergman professor i miljökemi: “Det är helt enkelt en användning av PFAS ämnen som vi har haft i Sverige som har kontaminerat miljön i Sverige – mycket sorgligt”. “Jag skulle ju definitivt välja en bra kräfta som kommer från utanför Sverige”.

Det är känt att kräftor från Spanien, Turkiet och Egypten har mycket lägre halter av giftet PFAS än Svenska insjökräftor. Sveriges liberala syn på giftanvändning inom EU återspeglas tyvärr när det gäller gifter i våra svenska sjöar och vattendrag. Naturnytt har tidigare rapporterat om bekämpningsmedel i Halländska vattendrag. Läs mer här. Bekämpningsmedel i halländska yt- och grundvatten (diva-portal.org)

Läs även Naturnytts artikel om att svenska kräftor kräver ren miljö här.