Kategoriarkiv: 2. Vattenblänk

Rekordlax i fiskräknaren

Ovanstående film är hämtad från http://fiskdata.se

2015-06-09 Fiskräknaren i Hertingforsen har registrerat den hittills största laxen på 1 meter och 31 centimeter. Vikten kan man bara spekulera i men den kan mycket väl ligga över 25 kilo!

En halvtimma innan laxen passerade i fiskräknaren passerade en delegation från Havs- och Vattenmyndigheten på bron över Ätran där fiskräknaren är placerad. De blev guidade av Firma Ingemar Alenäs längs”kungarundan” runt Hertingforsen.  Elghagen Fiskevård visade fångster från fiskfällan vid Hertings kraftstation av lake, abborre och en lax av en blygsammare storlek på ca 5 kilo!

Håvskaftet knäcktes av 5-kiloslaxen och vi är glada att den ca fem gånger större laxen valde att självmant vandra upp i forsen i den fria fiskvägen. Ätranlaxen är unik och fortsatta undersökningar innebär att vi kan utarbeta en bättre plan för förvaltningen av denna kraftfulla naturresurs. Att utse Ätran som Indexälv för Västkustens och Sveriges Atlantlax vore ett viktigt led i detta arbete.

Provfiske pågår i Hertingforsen

Ätrans Nedre fiskevårdsområde har gett Jesper Ljungberg och Andreas Hertinge i uppdrag att under 2015 provfiska i Hertingforsen. Fisket bedrivs endast med fluga och under strikta former och noggrann dokumentation. Syftet är att undersöka Hertingforsens förutsättningar som en resurs för ett eventuellt framtida fiske.

Masterstudenter vid Hertingforsen

Hertingforsen i Falkenberg har blivit en intressant plats för forskning av vandringfiskar. Just nu är det havsnejonögonen som tilldrar sig intresset från en forskargrupp vid Karlstads Universitet.

Studenterna på masterkursen “Vetenskapliga metoder i sötvattensekologi” skriver  om sina upplevelser i Falkenberg.

“Dagen därpå packade vi bilarna fulla med fältutrustning och styrde kosan mot Falkenberg. Vi beundrade också det nya lutande intagsgallret och njöt av forsen i den naturlika fiskvägen.”

Läs mer på Naturresurs vattens hemsida vad Emmy, Johannes, Kristin, Peter, Pia och Simon upplevde vid sin vistelse i Falkenberg.

Hertingprojektet ger ringar på vattnet

Hertingforsen med Store sten. ©Foto: Ingemar Alenäs
Bästa lösningen var helt enkelt att låta fiskarna vandra där de vandrat i tusentals år, dvs att spränga kraftverksdammen och vattenfylla och restaurera den tidigare åfåran med Hertingforsen.

Sveriges bästa fiskväg vid Hertingforsen i Ätran. Det är rubriken som 25 maj publiceras på Fiskevårdsteknik AB:s hemsida. Undersökningar visar att olika fiskarters fria vandring nu fungerar tillfredsställande i Ätran. Det är inte förvånande då fiskvägen utgörs av den gamla åfåran som nu restaurerats och åter fyllts av vatten efter 70 års torrläggning. Effektiviteten är i det närmaste 100-procentig men före åtgärden hindrades eller dog mer än 50 % av vandringsfiskarna vid Herting. Detta kommer kraftigt att öka värdet av Ätrans ekosystemtjänster, ekoturism och sportfiske. Läs mer på Fiskevårdstekniks hemsida.

Kung Carl XVI Gustaf invigde den 1 april 2014 den restaurerade forsen med orden  – “Förhoppningen är att återställandet av Hertingforsen kan ge mod och inspiration till andra kraftverksägare att genomföra åtgärder som är till gagn för den biologiska mångfalden och ökar möjligheten till ett gott fiske.” Läs mer på Kungahusets hemsida.

SVT Nyheter i Blekinge rapporterar den 20 maj att Mariebergs kraftverk i Mörrumsån skall rivas för ett bättre fiskliv. Rivningen av kraftverket kan ske tidigast 2017. Länk till SVT:s reportage om fria fiskvägar i Mörrumsån.

Livet i Säveån – en serie korta naturfilmer om en unik å i Västra Götaland publicerades den 19 maj. Nu har vi kommit till det spännande bygget av fiskvägen. 10 minuters ren njutning för den teknik- och fiskevårdsintresserade. Filmen är gjord av Martin Falklind och Maria Ålander på uppdrag av Länsstyrelsen. Livet i Säveån del 6.

Rolfsån, Rönne å, Testeboån och andra åar följer nu i rask takt med att öppna upp tidigare stängda fiskvägar och bygga fisksäkra galler. Det verkar som att HM Konungens förhoppning uppfylls och att de goda exemplen snabbt sprider sig som ringar på vattnet!

Havnejonögat har kommit!

IMG_1579Docent Olle Calles berättar om sina undersökningar av vandrings- fisken i Ätran för Ängelholms NF och Bjäre Åsbo STF.

Olle Calles  och hans medarbetare vid Karlstads Universitet  bedriver just nu fångst efter sällsynta havsnejonögon i Ätran.

Vid dagens guidning i Hertingforsen kunde Olle berätta att de första nejonögonen för året  som fångats i går och i dag. De skall nu förses med radiosändare så att vi kan lära mer om dessa rundmunnars vandring i Ätran. Rundmunnarna har funnits i ca 400 miljoner år vilket är betydligt längre än dinosaurierna.

Dessa kunskaper kan dels användas för att utvärdera Hertingprojektet och dels för att ge information hur vi skall värna nejonögonens vandring i övriga åar som mynnar i Atlanten.

“Megalax” i Ätran

Förra året fångades en “Megalax” i Ljungan på 127 cm. Den skall ha vägt ca 25 kg. Undrar vad den Ätranlax väger som också var 127 cm och vandrade upp den 8 april? Kanske är den en flergångslekare som nu ostört kunnat vandra ut genom Hertingforsen! Vi förväntar oss nu att kommunens Hertingprojekt kommer att ge fler och större Ätranlaxar de kommande åren!  Den som fångar laxen får se, men helst ser vi att den får leka till hösten.

Se wideofilmen på “Megalaxen” från Ätran genom att klicka på datumen nedan!

2015-04-08 127 cm

450 besor (kelt) rapporterades vandra ut vid det fisksäkra gallret vid gamla Herting under ett enda dygn 2015-03-30! Många besor vandrar också ut vid gångbon/fiskräknaren. Läs mer på hemsidan för Karlstads Universitet. Detta ökar förutsättningarna för flera stora laxar i Ätran kommande år.

Havsöringtider

Äntligen april då havsöringen blir lovlig. Ca 2 miljoner svenskar Öringfiskare IMG_2895sportfiskar och öringälskarna är många. Fiskevården är viktig för ett hållbart fiske. Minimimåttet på 45 cm skall självklart hållas. Lika självklart är att på våren varsamt sätta tillbaka de utlekta fiskarna. Tidningarna som rapporterar om fisket har här ett viktigt folkbildande ansvar att inte visa bilder på döda, utlekta fiskar. Flugfiskaren på bilden den 3 april får tre fina öringar två som är mindre än 45 cm och en stor utlekt öring på kanske 60 cm. Alla fiskarna återsätts med varsam hand. Hatten av för denna sportfiskare.

Är du osäker om det är en blänkare eller besa kolla på nätet.
Är du osäker vid vattnet släpp hellre tillbaka fisken.
Sportfiskaren kan göra detta val vilket inte går för nätfiskaren.

Fria Vatten

Herting filmning IMG_2553

2012-09-25 Pelle väntar tålmodigt i timmar för att dokumentera laxen som hoppar mot betongdammen. Sänker så garden för ett ögonblick, och vips så gör laxen en akrobatisk luftfärd. Gav Pelles tålamod utdelning? Kolla filmen här.

Falkenbergs kommun anlitade Pelle Oskarsson Caliber Film & Reportage AB för att göra en dokumentärfilm om Ätran och vandringsfisken.

Dokumentären var viktig för att visa hur skogen brett ut sig under 70 år i Ätrans tidigare fåra där laxen vandrat i årtusenden. Filmen visar också hur Krister Lindkvist räddar instängda laxar. Och hur dammen får ge vika för grävskopornas käftar.

Men framför allt är dokumentären en vacker film om Ätran och hur vi restaurerat Hertingforsen till glädje för vandringsfisken.

Ta er tid, luta er tillbaka i TV-soffan en halvtimma och njut av denna vackra film om det som är unikt för Falkenberg, Halland, och Europa Ätran och Atlantlaxen!