Debatt om ålen dör vid dammar och kraftverk

2021-11-05 Ålens liv fascinerar. Ålen vandrar 800 mil från Sargassohavet till Sveriges västkust och flertalet skulle växa upp i Sveriges inlandsvatten. Ålen är en katadrom fiskart vilket betyder att den fortplantar sig i havet och växer upp i sötvatten.

Invandringen av ålyngel till Sveriges sötvatten stoppas av 2100 kraftverksdammar

Fem ledande ålforskare vid SLU, skriver i en debattartikel 2021-11-02 i Altinget:
”Sett över utbredningsområdet är inlandshabitatet det absolut viktigaste för uppväxande ål. Ålyngel dör i tonvis i europeiska floder för att de inte kan vandra vidare uppåt. Därtill dör tonvis av ål i europeiska vattenkraftverk”.  Återskapa ålens livsmiljöer och minska dödligheten i vattenkraftverk – Altinget – Allt om politik: altinget.se

Vi seniorer minns hur rikligt ålfisket var för över 50 år sedan. Ålkistor i alla små bäckar kunde ge 60–100 enkilos ålar per natt. I Kungliga bibliotekets tidningsarkiv finns många annonser där inlandets fastigheter såldes med tillhörande ålfiske! Före kraftverksepoken var ålfisket i våra inlandsvatten en mycket viktig ekonomisk resurs. Nu ser vi hur ålarna omkommer vid kraftverken. Tack till SLU:s forskare som lyfter frågan att fria vandringsvägar och tillgång till rätt sötvattenshabitat är avgörande för lax, ål och andra vandringsfiskar.

Tre forskare från Östersjöcentrum svarar forskarna från SLU på Debattsidan i Altinget. De anför att: ”det stora flertalet ålar som når Sverige för egen maskin vandrar inte självmant långt upp i våra vattendrag utan växer upp vid kusterna”. Den snabbaste, lättaste, billigaste och mest gynnsamma åtgärden för ålens överlevnad i Sverige vore därför att omgående stoppa allt ålfiske”. Falskt narrativ att ålens öde vilar i kraftbolagens händer – Altinget – Allt om politik: altinget.se

Kraftbolagen i Sverige har byggt ca 2100 kraftverk och dammar som stoppar all invandring av ålyngel och dödar all utvandring av blankål. I Europa finns enligt AMBER över 1 miljon dammar! Vid Olidans kraftstation i Göta älv samlades vissa år på 1930-talet in över 5 miljoner ålyngel (Källa Länsstyrelsen). I Lagan samlades vissa år in över en miljon vandrande ålyngel. Ålynglen behöver fria vandringsvägar.

Östersjöcentrum menar att det skulle vara skillnad på hur ålen reagerar på dammar i Spanien, Frankrike och Sverige: “I Biscayabukten dör stora mängder ål varje år på grund av vattenkraftsutbyggnad i spanska och franska floder, som hindrar dem från att simma upp till lämpliga uppväxtmiljöer. Men så är inte fallet i Sverige. Det stora flertalet ålar som når Sverige för egen maskin vandrar inte självmant långt upp i våra vattendrag utan växer upp vid kusterna”. Östersjöcentrum drar dock något ambivalent slutsatsen: “det råder ingen tvekan om att svensk vattenkraft behöver miljöanpassas, bland annat genom att anlägga fiskvägar förbi kraftverken”.

Ålforskarna från SLU menar att om ålbeståndet skall restaureras långsiktigt och hållbart måste ålen få fria vandringsvägar till och från sina tidigare uppväxtområden i sötvattnen. För oss som levt med ålarvet och läst Ålevangeliet är kravet på fria vandringsvägar en hållbarlösning så att ålen naturligt skall kunna fullborda sin livscykel och överleva. Ålen måste få tillgång till sina uppväxtområden och inte stängas ute! Hertingprojektet är ett gott exempel där kraftbolaget ordnat fri vandring och räddat ålens livsmiljöer.

Andelen blankål som dör i kraftverken har redovisats av Jordbruksverket i Sveriges förslag till ålförvaltningsplan. Källa Jordbruksdepartementet 2008-12-09 Jo2008/3901. När kraftverken började byggas i början på 1900-talet var dödligheten av antalet naturligt invandrande ål mångdubbelt större och ledde till en 90-99% ig minskning av ålbeståndet. Nu dör även de utsatta ålarna.

Vi får aldrig glömma att inlandets produktion av ål och framför allt av stora ålhonor varit bärande för det svenska bidraget till produktionen av europeisk ål. I Åsebokrönikan kan Du läsa om redaktörens egna upplevelser med ålen i Storasjön. Här får Du också insikt i en domstolsförhandling om ålfisket vilken tilldrog sig i slutet på 1940-talet. Läs mer här.

Debatten fortsätter medan laxen och ålen dör…..
Läs ytterligare en artikel i Alltinget Laxen och ålen fortsätter att vandra mot döden – i tystnad – Altinget – Allt om politik: altinget.se

Slutreplik i Altinget: Inlandsvattnen livsavgörande för ålen Slutreplik: Inlandsvattnen livsavgörande för ålen – Altinget – Allt om politik: altinget.se