Spökskepp, kvotbåt eller fisketrålare?

2021-08-08 Ingen kan ha undgått det rödvita fartyg som ligger förtöjt i Glommens hamn.

Det är ärevördiga fisketrålaren Albert 267 av Urk i Nederländerna som blev omdöpt till Gerd 53 av Simrishamn för att tråla torsk i Sverige. Nu ligger båten sedan två år som “spökskepp” i Glommens hamn.

Vän av ordning frågar sig kanske varför så är fallet. Hallands Nyheter har i en artikel från juli i år förklarat att båten har strandats i Glommen i väntan på att torskfisket öppnar igen i Östersjön. Och torskfisket på Västkusten har upphört av den enkla anledningen att här finns numera ingen torsk att fånga. Så blev båten avställd i Glommen.

2021-08-08 Uteblivet underhåll tar ut sin rätt. Albert av Urk, förlåt Gerd av Simrishamn tas över av rost och växtlighet där hon ligger i Glommens hamn.

Men då undrar vän av ordning om det går att fiska torsk med en “spökbåt”. Jo, se förklaringen är den att Gerd har tilldelats en viss kvot torsk som hon får fiska och därför är hon nu en “kvotbåt” som av ägaren får belägra hamnen i Glommen till dess att kvoten skall nyttjas…hur det nu skall gå till. Vi får hoppas att det inte är “spökgarn” som skall användas.
Läs mer om spökgarn här.

2021-08-08 Naturens lagar gäller för alla oavsett spökskepp, kvotbåt eller fisketrålare.
2021-08-08 Fiskebåten han hette Albert och spökskeppet hon kallas Gerd. Den övermålade “makeupen” döljer varken brister i utseende eller kvotsystem.