andra laxen

2019-03-29 I dag filmas andra laxen i kameran vid Herting. Laxen har den imponerande längden av 110 cm.

Fortfarande släpps vatten i döda fallet vid Ätrafors. Vi får hoppas att dessa nystigna blanklaxar inte vandrar upp i döda fallet och blir offer för bolagets kommande torrläggning av forsen.

Myndigheterna föreslår att omprövning av Ätrans vattendomar skall ske först år 2038. Det är inte OK att denna dödsfälla kvarstår för lax och ål i ytterligare 20 år. Synpunkter på detta förslag har lämnats till beslutande myndigheter. Läs mer nedan.