Första laxen i kameran vid Herting

2019-03-25 I dag filmades första nystigna laxen i kameran vid Herting. Det var en blank skönhet med en längd av 105 cm.

2019-03-25 Första laxen som filmats vid Herting (Fiskdata.se)
Laxen har sedan några veckor passerat Nydala kvarn i Högvadsån.


I skrivande stund släpper Uniper vatten i döda fallet vid Ätrafors. Risken är överhängande att nystigna laxar lockas upp av forsens brus i åfåran som är N 2000 område för sina kvalitéer för laxlek. När flödet minskar stängs vattnet av och eventuella laxar stängs inne och går en kvalfylld död till mötes. Se film här

Energimyndigheten, Affärsnätverket Svenska kraftnät och Hav har lämnat ett förslag att Ätrans vattendomar skall omprövas om 20 år dvs 2038. Fram till dess har bolagen då tillstånd att stänga vattnet i Ätrans naturliga åfåra på 9 kilometer och utestänga den hotade ålen från sin naturliga vandring.

Energimyndigheten skriver:
Vi vill gärna veta vad ni tycker om förslaget.
För de HARO som ni föreslår ska justeras tidsmässigt behöver vi ett förslag på ny tidpunkt samt tydligt motiv till detta.

Mejla era synpunkter till gerd.lejdstrand@energimyndigheten.se senast den 2 april. Läs mer här