tredje ätranlaxen

2019-03-30 Tredje Ätranlaxen passerade i dag fiskkameran vid Herting. Det var en blank skönhet på 102 cm.

Klockan 22:00 i dag släpptes fortfarande vatten i döda åfåran vid Ätrafors. Vi får hoppas att de nystigna laxarna undviker denna dödsfälla.

Vattenmyndigheten har föreslagit att ansvarigt bolag öppnar de döda åfårorna vid kraftverken i Ätran (Ätrafors, Yngeredsfors, Bällforsen, Skogsforsen och Skåpanäsforsen) för fiskens vandring och reproduktion.

Nu föreslår Havs- och vattenmyndigheten, Affärsnätverket Svenska kraftnät och Energimyndigheten att vattenkraften i Ätran skall omprövas först om 20 år.
Lax och ålbestånd får svårt att överleva ytterligare 20 års slakt vid nämnda kraftverk.

Läs mer om förhållandena vid kraftverken här.