Första Ätranlaxen i Nydala!


2019-03-04 I dag registrerades första laxen i laxfällan vid Nydala. Längden var 88 cm.

Detta är den tidigaste noteringen någonsin sedan registreringen startades 1954. En orsak till detta kan vara den milda vintern och årets tidiga snösmältning. Vi flaggade på hemsidan för fyra dagar sedan att nu är troligen första Ätranlaxen på väg upp i ån! Men laxräknaren vid Herting har ännu inte startats varför Nydala ca 3,1 mil uppströms Falkenberg blev först med att registrera nystigen lax i Ätran, Laxens år 2019!

Den viktigaste orsaken till denna tidiga lax är troligen dock att vandringshindret som byggdes vid Hertings kraftverk i Falkenberg 1944 togs bort 2013. Nu kan alla vandringsfiskar vandra ostört uppströms och nedströms genom forsen. Detta gäller lax, havsöring, ål, flodnejonöga, havsnejonöga, färna och majfisk samt alla andra fiskar som vandrar i Ätran.

Samtidigt som vi firar Laxens år 2019 i Ätran firar vi femårsjubileum för återställandet av Hertingforsen! Och 40-års jubileum för kalkningen av laxens barnkammare i Högvadsån!

Firma Ingemar Alenäs håller gärna ett föredrag om dessa sagolika jubileum eller en guidad tur vid Hertingforsen 2019 för att visa på detta goda exempel där bästa möjliga teknik använts för att få laxarna, ålarna, nejonögonen och majfisken tillbaka!