Havsnejonögat vandrar i Ätran

2018-05-12 I går filmades de första havsnejonögonen för året i Hertingforsens webbkamera. Dessa havets urinnevånare är punktliga vårtecken, förra året filmades de första den 8 maj!  Läs mer här.

Halland har ansvaret för åtgärdsprogrammet för havsnejonöga. Det beror bl.a. på att Ätran är ett av Sveriges starkaste fästen för denna urgamla art som funnits några hundra miljoner år längre än dinosaurierna! 1944 till 2013 var havsnejonögats naturliga vandring till de forna lekområdena i Ätran uppströms Falkenberg stoppad genom Hertingdammen. 

Nu kan vi åter se hur dessa relikter vandrar sin naturliga vandring i Ätran upp förbi Vessigebro och vidare upp i Högvadsån till Nydala.
Hertingprojektet gör att denna hotade art nu har tillgång till stora delar av sitt ursprungliga lekområde!

Källa:www.fiskdata.se