Storlax fångad i Ätran

2018-04-04  Rapporter kommer från Falkenbergs laxfiske om årets första lax som är en hona på 12,3 kg 114 cm lång. Den lyckliga fångstmannen är från Falkenberg och heter Lars Saverman. 
Läs mer här

Hertingprojektet innebär att laxar och havsöringar nu kan leka flera gånger när de inte hindras i sin fria vandring och omkommer vid kraftverken. Därför förväntas allt fler och större laxar och havsöringar fångas i Ätran. Förra året fångades en havsöring som bedömdes väga över 11 kilo! Den 10 april rapporteras en lax på 109 cm och en på 117 cm i fiskräknaren! Denna rekordlax föll inte för frestelsen att nappa på några beten i Falkenbergs laxfiske eller i den nyöppnade Hertingforsen där fisken passerat.

Ätran återgår alltmer till de förhållanden med fiskens fria vandring som rådde på 1890-talet när konstnären Robert Lundgren målade sin berömda tavla om Falkenbergs laxauktion. Före Hertingprojektet trodde nog envar att Ätrans stora laxar och havsöringar var en saga blott….

Vi ser med spänning fram emot årets laxfiskesäsong i Ätran!

Laxauktionen av Robert Lundgren 1892. Laxen vandrar fritt i Ätran och storleken på laxen är anpassad till naturlig omlek!
Laxfällan vid Nydala hösten 2017. Sven-Erik Möller med en 10 kilos havsöring. Hertingdammen har varit riven i fem år och omlekarna börjar nu återvända!