Laxfiskepremiär i Ätran!

2018-04-01 Äntligen dags för laxfiskepremiären i Ätran. Vi ser fram emot en ny säsong. Föryngringen av lax i Hertingforsen betyder mycket för laxens tillväxt. Även på laxbron kan vi se en föryngring med en ny entusiastisk generation laxfiskare som har tilltro till det kommande fisket.

Dagen till ära fanns Flyfisher and Flydresser Peter Scheffler på plats i Laxstugan och visade hur man binder klassiska laxflugor. Dessa mönster användes av engelsmännen när de fiskade i Ätran på 1800-talet och fungerar säkert även i dag. Varför inte testa dem i den nyöppnade Hertingforsen i Dicksons  pool? 

Ätrans laxfiske bygger på framtiden och nu öppnas även Hertingforsen för fiske. Det skall bedrivas som ett Catch & release fiske vilket innebär att fångsten återutsätts. Denna metod tillämpas i allt större utsträckning där fiskevården sätts i främsta rummet.

Johan Bengtsson på Destination Falkenberg är en av de som arbetar för att lyfta Falkenbergs laxfiske. Vid laxfiskestugan finns en ny informationstavla för de som fiskar i hela området från Söderbron och ända upp till den nyöppnade Hertingforsen.  Längs fiskesträckan är det röjt och vid forsen kommer att finnas möjligheter att sitta ner och fika och beundra flugfiskets ädla konst. Om några år kanske vi också kommer att få ett eget “Laxens hus” i Falkenberg.

2018-04-01 Vintrig laxfiskepremiär på Ätrans strand. Fikastunden och fiskesnacket är dagens höjdpunkter och det är skönt med värmen från brasan denna kylslagna aprildag.

Olika EU-fonder som ex LIFE-Atlantlax kan nu användas för att förbättra och marknadsföra detta N2000 område med naturlig atlantlax. Åtgärder för laxen och fisket samt information om laxens och andra vandringsfiskars betydelse för de forsande ekosystemen, är saker som premieras med dessa EU-bidrag för miljoner.

Ätran, som innehar västkustens starkaste naturliga Atlantlaxbestånd, är nu på väg att bli det centrum för atlantlaxen som många kommuner, med lax i sitt vapen, haft som ambition att kunna saluföra som sitt eget varumärke. Falkenberg har nu hittat rätt! Se laxen som passerar Hertingforsen 2018-04-03 genom att klicka på videon nedan!

Källa: www.fiskdata.se