Sjuka Ätranlaxar

2017-04-22 Årets smoltutvandring vid Nydala har varit sparsam. Men i dag fångades och märktes 100-200 laxsmolt i kontrollfällan.

Merparten var i bedrövlig kondition; magra och med deformerade och trasiga stjärt-, rygg- och bröstfenor. Angreppen av laxdjävulen var massiva, hud och fjäll var sönderskrapade och ynglen försökte skydda sig med slemavsöndring. Detta var ingen vacker syn. Klicka på bilderna för att förstora.

Hur dessa undernärda laxbarn, med trasiga fenor och utan lagrad energi, skall klara att simma till sina uppväxtområden vid Färöarna och Grönland är en gåta.

Myndigheternas inställning är att svensk atlantlax inte påverkas nämnvärt av laxdjävulen, men tyvärr känner inte Ätranlaxen till att den inte skall påverkas. Dödligheten bland laxynglen i Ätran är ca 80% förhöjd i själva ån jämfört med 85-98% i norska åar. Detta visas tydligt av elfiskeresultaten. Vad som händer när ynglen skall ställa om sitt liv till den marina miljön kan vi bara gissa, då svenska undersökningar saknas. Men huden ser ut som ett nålbrev och läcker troligen som ett såll.

2017-04-22 Laxsmolten vid Nydala hade flera hundra hakmaskar per fisk och vissa fiskar var översållade med tusentals hakmaskar.

I smoltfällan fanns även enstaka årsyngel som nu var ett år. Längden på dessa magra fiskar var ca 4 cm och de var översållade av mask!
Jämför med storleken på alkottarna och se slemmet på ryggfenan!

Laxsmolten var mycket mager ofta bara 10-12 cm och översållade med tusentals hakmaskar som orsakat skador på ryggfena, fransiga bröstfenor och splittrad stjärtfena. Dessa laxar har liten chans att överleva sin tid i havet och återvända till Ätran för lek!

Nyligen konstaterades att den för västkusten främmande laxdjävulen införts även i Rolfsån. Att det varit tillåtet att plantera in laxdjävulen med sjuk fisk i våra västsvenska atlantlaxåar är ofattbart samtidigt som man lagt ned miljontals kronor på att bevara dessa unika laxstammar.  1987 fanns inte behovet att plantera in sjuk fisk i Ätran så som man gjorde från fiskodlingen i Laholm. Larmet gick redan 1991 att Ätran drabbats av laxdjävulen men det togs inte på allvar. Det får nu flera av våra värdefulla laxbestånd lida för.