Ätranlaxen lägger “guldägg”

2017-04-14 Nu har det vandrat upp över 200 fiskar i Ätran, de flesta äkta, naturproducerade atlantlaxar. Varför är Ätranlaxen så viktig i ett internationellt perspektiv jämfört med andra laxar?

Jo, Ätran har en egen, ursprunglig, genetiskt unik stam av atlantlax. Jämför man med andra Västkuståar ex.  Lagan och Nissan har laxen där till största delen utestängts från sina lekplatser. Därför måste dessa laxstammar hållas vid liv genom konstgjord odling dvs utsättning av odlad fisk. Ibland har man då tagit avelslax från andra åar ex Ätran. Odling och främmande stammar ändrar älvens ursprungliga genetik. Laganlaxens genetik är således ändrad genom utsättning av hundratusentals odlade smolt som inte är i harmoni med älvens naturliga miljö och ekosystem.

I Norska älvar är det bättre ställt med vandringsmöjligheterna för laxen. Men där är problemet att hundratusentals odlade laxar rymmer från kassarna i havet och vandrar upp i älvarna för lek. Effekten blir densamma som vid odling. Laxstammarnas  ursprungliga genetik förstörs!

Den 10 April 2017 publicerades en artikel i Nature Ecology & Evolution (Läs mer här) som visar att naturlaxen i 62 vilda Norska laxälvar redan har påverkats och förändrats allvarligt av förrymd, odlad lax. Dessa odlade, förrymda laxar anses enligt ICES Journal of Marine Science vara det största hotet i dag mot Norges vilda laxstammar! (Läs mer här). Även på Island och Färöarna breder laxodlingen ut sig efter kusterna. (Klicka på bilden nedan)

Ätran är helt unik när det gäller Atlantlax. Ätran har haft kvar en viktig del av sina ursprungliga lekområden i huvudfåran upp till Ätrafors samt i  biflödet Högvadsån. Hertingforsen har nu återfått sin produktion av lax och i Ätrafors finns en möjlighet till restaurering av flera naturliga lekområden. Ätran har påverkats minimalt av genetiskt främmande utsättningar. Ätran ligger långt från förrymd odlad lax från Norge. Vissa rymlingar noteras men sorteras noggrant bort av laxräknare Sven-Erik Möller vid Nydala.

Därför är Ätranlaxen en av världens mest  ursprungliga och genetiskt opåverkade laxstammar. Ätranlaxen är en genetisk guldgruva och exempel på en ovärderlig ekosystemtjänst.  Ätranlaxen har använts vid nyetablering av lax i tidigare laxbiotoper i Danmark (Gudenå) och Tyskland (Elbe och Rhen). Var rädd om vår naturliga Ätranlax!  Ätranlaxen får guldmedalj i laxarnas världslag!
Ätranlaxen lägger “guldägg”.
Glad Påsk!