Besked om Hertingforsen

2017-04-27 I dagens Hallands Nyheter finns en artikel om Hertingforsen. Tf miljödirektören säger till tidningen att – “Det är oklart om kraftverket hållit sig inom ramen för vattendomen eller inte”.

Älvräddarna anmälde att kraftbolaget sommaren 2016 torrlagt forsen. Kraftbolaget rapporterade till Länsstyrelsen att man reglerat flödet manuellt så att det gått 3,6 kubikmeter per sekund i den restaurerade forsen. Miljödomstolens vattendom säger att det lägsta flöde som får förekomma i forsen är 11 kubikmeter per sekund!

Länsstyrelsen säger att anledningen till att beslutet dröjer är att den tidigare handläggaren på länsstyrelsen slutat. – “Som vi ser det är det oklart om de hållit sig inom ramen för vad som är tillåtet”. Han säger också att kraftbolaget försäkrat att något liknande inte ska kunna ske igen. – Det här är inget pågående ärende och därför inte prioriterat” avslutar Tf miljödirektör Mauritz Sandholm.

HN beskriver att händelsen inträffade i juli förra året och “då torrlades delar av dammen”. Betongdammen är riven 2013!

Hertingprojektet innebär att den tidigare forsen nu restaurerats med bl.a. ett vattenflöde på 11 kubikmeter per sekund. Laxen har lekt i forsen och nu finns här ca 13 tusen små laxungar som är beroende av ett jämt flöde och bidrar till Ätranlaxens fortlevnad.

Både Länsstyrelsen och Hallands Nyheter är välkomna på en guidad tur längs Kungastigen och Hertingforsen för att få information om hur det fungerar i en av Hallands vackraste naturliga forsmiljöer! 

Läs mer om Guidning vid forsen här