Ätranlaxen svälter

2016-08-07 Det har sedan länge funnits små börlingar i Ätran. Men denna lax som i dag vandrade upp i Ätran för lek och vägde 0,8 kg och nätt och jämt höll minimimåttet på 45 cm måste anses som extremt. Och denna lax är inte ensam enligt webbkameran i Hertingforsen där många börlingar på mellan 38 och 48 centimeter registreras. Detta exemplar var också fritt från parasitangrepp av Anisakis.

Det ligger nära till hands att anta att Ätranlaxen inte finner tillräckligt med föda på sina uppväxtområden vid Norge, Färöarna och Island. Detta sammanträffar också med en historisk minskning av häckningsresultatet för fiskätande havsfåglar som lunnefågel, sillgrissla m.fl. Redaktören kunde själv vid en resa till Island juli 2016 konstatera hur sillgrisslorna försökte mata sin unge med alldeles för stor bytesfisk!

IMG_6988
2016-07-18 Sillgrisslor på Papeý, Island. Pappan har försökt mata ungen som “skäms” och gömmer sig under mammans vinge i väntan på lämplig föda. © Foto: Ingemar Alenäs

Vart tar då bytesfisken vägen? Norge är en stor producent av odlad fisk. År 2007 användes i Norge 2,5 miljoner ton foderfisk för att producera 830 000 ton odlad fisk. Källa: krav.se. Enligt industrin rymmer var 1000:e odlad lax. Dessa rymlingar leker i naturlaxälvar där genetiken förstörs. För att föda upp ett kilo odlad lax åtgår enligt industrin 2,5 kilo fiskmjöl som tillverkas från småfisk som grisslor och Ätranlax skulle fånga som föda!

Hundratusentals ton av Ätranlaxens föda trålas på laxens uppväxtområden och används till att istället föda kasseodlad lax. Denna konkurrens blir övermäktig för havsfåglar och Ätrans lax – som svälter och dör eller överlever och återvänder utmärglad till Ätran .
Thiaminbrist är även en möjlig orsak till laxbeståndens nedgång i Östersjön och Västerhavet. Läs mer här. och här.

 

IMG_1897
2016-07-20 Odling av lax i Reyðarfjörður på östra Island. Odlad lax (rymlingar) vandrar i stora mängder upp i älvarna för att leka och förstör därmed älvarnas naturliga laxbestånd och balansen i ekosystemen. © Foto: Ingemar Alenäs

Läs mer om laxodlingen och användningen av giftet endosulfan i odlingarna, och endosulfans hälsoeffekter här. På denna hemsida kan du också se den franska dokumentärfilmen om den norska laxodlingen. Filmen köptes in av SVT men stoppades efter påtryckning för visning till de svenska TV-tittarna.

NRK Cancerframkallande hexaklorbensen, som påverkar centrala nervsystemet, finns i 100 000 ton foder som används till att föda norsk odlad lax. Enligt NRK är alla de tre största producenterna av odlad lax i Norge inblandade i gifttabben. Ewos och två andra producenter har engagerat advokater för att få lov att använda fodret. Kvalitetsdirektören på Ewos säger att “man kan ju icke bara kasta god mat”. Läs mer här om
“Heksaklorbenzen er eit kreftframkallande stoff som har hamna i fiskemjølet som vert brukt til fôr til norsk oppdrettslaks”.

PS Klicka på bilderna för att få dem förstorade DS