Havsnejonögonen vandrar tidigt i år

2016-05-10 Årets vandring av havsnejonögon har påbörjats i Ätran. Den avancerade fiskräknaren vid Hertingforsen har från natten till Tisdagen noterat ett flertal vandrande havsnejonögon. Vandringen är väderberoende och brukar kulminera veckan före midsommar.

Ätran har en av Sveriges starkaste populationer av havsnejonöga och länsstyrelsen i Halland ansvarar för åtgärdsprogrammet för arten som är hotad. Läs mer här.

Tidigare var havsnejonögat utestängt från sina lekområden men tack vare iordningställandet av Hertingforsen 2013 vandrar nu nejonögonen fritt till sina lek- och uppväxtområden.

Vetenskapliga undersökningar visar att där havsnejonögat lekt blir bottenstenarna “städade” vilket i sin tur ger rikligare bottenfauna samt fint lekmaterial som gynnar produktion av lax och öring!

Data från elektroniska fiskräknaren vid Hertingforsen. 
Tjänsten är utvecklad av Fiskevårdsteknik AB och använder sig av fiskräknare av typen RiverWatcher som tillverkas av det isländska företaget Vaki.