Färnorna vandrar i Ätran

2016-05-08 Det senaste dygnet har ett flertal färnor vandrat upp i Hertingforsen. Färnan (Leuciscus cephalus) är en fiskart som trivs i strömmande vatten och som blivit alltmer sällsynt de senaste åren. På våren vandrar den stimvis upp i bäckar och floder för att leka. I april-juni samlas färnorna för lek i grunda strömmar med grusbottnar och hög syrgashalt.

Hanen (och en del honor) har då hudvårtor på huvud och rygg. Färnans lekvandring var troligen avstängd tidigare av Hertingdammen. Öppnandet av Hertingforsen ger nu denna fiskart nya möjligheter att överleva.

Läs mer om Hertingprojektets positiva effekter i HN här.

Data från elektroniska fiskräknaren vid Hertingforsen. 
Tjänsten är utvecklad av Fiskevårdsteknik AB och använder sig av fiskräknare av typen RiverWatcher som tillverkas av det isländska företaget Vaki.