Vandringsfiskens dag i Ätran

2016-05-21 Vandringsfiskens dag arrangerades av Falkenbergs kommun vid Herting under lördagen. Det var ett globalt samarrangemang för att fira och informera om hur viktigt det är med öppna älvar och vandrande fisk. Se projektets hemsida World Fish Migration Day.  Där finns bl.a. en interaktiv karta där man kan förstora och klicka för mer information om vald plats och deras arrangemang. Vi kan konstatera att vi inte var ensamma om att fira vandringsfiskens dag i Falkenberg, flera hundra platser över hela värden gjorde detsamma denna dag!

MHN-ordföranden Ingemar Johansson inledde firandet med att hälsa alla välkomna. Sedan vidtog ett stort antal aktiviteter såväl utomhus med visningar och guidningar  som inomhus med föredrag.

Falkenbergs Naturskyddsförening arrangerade en tipspromenad med kluriga naturfrågor utefter Kungastigen och forsen. Man visade också upp en del av föreningens program för naturvården.

Karlstads Universitet visade sin forskning angående fiskvandringen i Ätran och hur man använder moderna hjälpmedel med telemetri för att pejla fiskarnas vandring. (se bild). Docent Olle Calles höll föredrag om resultaten före och efter åtgärderna vid Herting. Slutsats: Hertings nya fiskpassager är världsunika!
Se mer på deras hemsida Projekt Herting

Christian Fager från kommunen höll föredrag om Hertingforsen som destinationsmål. FEAB visade kommunens kraftverk.

På Arena Vesternavet kunde man bese Naturfotograf Thomas Anderssons unika dokumentation från Hertingprojektets genomförande. En bild säger mer än tusen ord särskilt om den är sedd genomThomas kameralins!

P.I. Vatten och Fiskevård visade stormusslor vid Laxstugan.
Firma Ingemar Alenäs guidade två rundor kring forsen och Kungastigen samt höll ett föredrag om Hertingprojektet – positiva effekter för vandringsfisken i Ätran.

Under dagen vandrade 10 laxar och 2 färnor förbi fiskräknaren under GC-bron. Se fiskräknaren här. Laxen och vandringsfisken har fått en ny effektiv fiskväg i Ätran! Och Falkenbergarna har fått den nya Kungastigen som inbjuder till promenader kring Hertingforsen.

Vetenskapens värld i Sveriges Radio P1 uppmärksammade även Word Fish Migration Day och Hertingprojektet, Läs mer här

Läs även mer på Hav- och Vattenmyndighetens hemsida om Miljöåtgärder vid Herting vattenkraftverk i Ätran

Läs Debattartikel i HN om Hertingprojektet – ett lyft för Ätrans unika laxbestånd. Länk till artiklen här

Ätranlaxen fiskas olovligt i havet. Läs artikel i HN här.