Seminarium om erfarenheter och lärdomar från Hertingprojektet

Falkenbergs kommun och Länsstyrelsen i Hallands län samlade ett fyrtiotal personer som i olika professioner arbetat med Hertingprojektet.  Seminariet hölls på Strandbaden och titeln var “Från kraftverksdamm till brusande fors”. Erfarenheter och lärdomar av projektet kunde summeras och diskuteras.IMG_8289

KS ordförande Mari-Louise Wernersson berättade om de politiska beslut som lett fram till dagens lösning.

Karolina Ardesjö-Lunden berättade om KammarkolleIMG_8291giets roll när det gäller att bevaka allmänhetens miljöintressen i vattendomar, och hur arbetet varit i Hertingprojektet.

IMG_8311Mats Hebrand Fiskevårdsteknik förklarade arbetet med att ta fram den tekniska beskrivningen för detta komplicerade projekt.

IMG_8317Olle Calles från Karlstads Universitet har hållit i förundersökningar och uppföljande undersökningar som visar hur fiskvandringen förbättrats.

Hans Schibli från Länsstyrelsen informerade om de långsiktiga miljöundersökningar som utförs bl.a. vid Nydala kvarn där man sedan 1954 räknat vandrande laxar.

Karl- Göran Olofsson (FEAB) berättar om arbetet med att förena naturvård och energi så att man på bästa sätt kan producera grön el.

Projektledarna Bo Nilsson (WSP) och Oliver Vollert (Skanska) informerar hur de projektlett och arbetet med detta unika och komplicerade byggprojekt för att uppnå bästa möjliga resultat under den stora tidspress som rådde. Byggdelen var i princip klar under ett år 2013. Man konstaterade att vi hade tur med vädret då detta år hade bland de lägsta flödena vår-sommar-höst på 30 år.

Docent Olle Calles sken också som sola i Karlstad när han deklarerade att Hertings nya fiskpassager är världsunika!  Stor naturlig fiskväg med återskapade habitat, avledare med fiskpassage samt unikt höga passageeffektiviteter visar att bästa möjliga teknik har använts i projektet. Hertingprojektet är därmed ett pilotprojekt för fiskvandring av internationellt högsta klass!

Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg hade även som anslagsbeviljande myndighet representanter på plats. De har nyligen rapporterat sitt regeringsuppdrag att föreslå hur lax- och öringbestånden bäst skall förvaltas på västkusten. Hertingprojektet kan bli vägledande för hur man arbetar med fortsatt förvaltning och fria vandringsvägar för fisk. Läs Hav&Vatten Ledare 2016-1

Falkenberg och Herting planerar att delta i World Fish Migration Day 2016. Mer information kommer om detta i annonser mm.IMG_8401

Kristján Fannar från Destinationsbolaget talar om hur kommunen nu skall fortsätta arbetet med att utveckla Hertingforsen som besöksmål.

Landshövding Lena Sommestad avrundar med vad projektet har betytt för länet och för landet. Hertingprojektet har inneburit att vi har uppnått stora framsteg i arbetet med våra miljömål och för den biologiska mångfalden.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.
Läs mera på hemsidan för Karlstads Universitet
Läs mera i Hallands Nyheter “Hyllat Hertingprojekt ger eko i hela världen”

Landshövdingen