114 kubikmeter i sekunden

Det är mycket vatten som nu fyller den ca 750 meter långa  åfåran vid Ätrafors. Orsaken är att kraftbolaget nu kör mer vatten än som kan tas om hand i kraftverket. Då går vattnet vid sidan av i den tidigare åfåran.

IMG_8475

Området mellan kvarnen och bron

IMG_8482

Området vid den gamla kvarnen

IMG_8456

Området nedanför kvarnen

IMG_8437

Området uppströms kraftverket

IMG_8435

Området vid Ätrafors kraftverk

IMG_8441

Området ned till kraftverkskanalens utlopp. Dessa underbara forsande miljöer återuppstår när Ätrans vatten får flöda fritt i den tidigare naturliga forssträckan vid Ätrafors.

Om vattnet inte stryptes helt utan ett litet miniflöde släpptes konstant i den tidigare åfåran skulle det innebära att de hundratals leklaxar som i dag stängs inne varje år skulle klara leken och eventuellt vandra tillbaka till havet. Det skulle finnas ca 20 000 laxyngel varje år vilket skulle bibehålla och öka Ätrans laxbestånd. Områdets EU-lagar med art- och habitatdirektivet skulle följas och vi skulle återfå ytterligare en av våra förlorade forsmiljöer och kraftbolaget skulle ta ett stort steg för produktion av grön el.